VALIKKO

Luonnonvara-alan uutisia

 • Taloussuhteet Kiinaan korostuvat - Pääkirjoitus - Turun Sanomat

  Xin mukaan Kiina on kiinnostunut muun muassa puhtaan energian, biotalouden ja arktisen alueen osaamisesta. Kahdelle ensiksi mainitulle Kiinassa olisi tarvetta - jos ja kun maa aikoo tosissaan sitoutua tiukkeneviin ilmastonormeihin. Ihmisoikeus- ja oikeusvaltiokysymykset pääsivät nekin yhteistyöasiakirjaan. Niissäkin Kiinalla on edessään työmaa, josta ei pelkällä pandadiplomatialla selvitä.

 • Pellolta pöytään 2016 - Tilastoja elintarvikeketjusta

  Pellolta pöytään -julkaisun tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja muiden elintarvikeketjua tilastoivien tiedontuottajien tilastoihin ja raportteihin. Julkaisun tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2015. Aihealueet on jaettu muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: Suomen 51 000 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2015 tuottivat 3,7 miljardia kiloa viljaa ja 2,4 miljardia litraa maitoa.

 • Sivuvirroista uusia arvotuotteita - Luke ja Helsingin kaupunki edistävät kiertotaloutta

  Yllättävätkin toimialat, kuten vaikkapa selluteollisuus ja vesiviljely voivat hyötyä toisistaan merkittävästi, kun sivuvirrat pystytään hyödyntämään tehokkaasti ja uudella tavalla. Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ovat solmineet sopimuksen yhteistyöstä kiertotalouden edistämiseksi pääkaupunkiseudulla.

 • Yrityssopimuksilla lisää vientiä ja investointeja Kiinan ja Suomen välille - Artikkeli - V

  Samoin olemme edistämässä lentoyhteyksiä Itä-Kiinan ja Suomen välillä sekä selvitämme mahdollisuuksia yhteistyöhön koulutuksessa, biotaloudessa sekä cleantech- ja ICT-sektoreilla, kertoo Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi . Tapaamisessa julkistettiin myös Tekesin pääjohtaja Pekka Soinin allekirjoittama yhteistyöasiakirja yhteistyön tiivistämisestä Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön sekä Tekesin välillä.

 • Kuluttaja määrää suunnan kotimaiselle ruoantuotannolle - Luonnonvarakeskus

  Maatilojen lukumäärä ja naudanlihantuotanto vähenee Maatalouden tuotannon ja rakenteen kehitystä arvioidaan Luonnonvarakeskuksen julkaisemassa raportissa vuoteen 2030 saakka kolmessa eri kysyntä- ja hintaskenaariossa. Näissä maataloustuotteiden kysyntä joko heikkenee, pysyy ennallaan tai voimistuu.

 • Lukelta voi nyt tilata vaikka oman levätutkimuksen - Ylä-Satakunta

  Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittanut Luonnonvarakeskus muodostettiin Metsäntutkimuslaitoksesta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, MTT ja RKTL Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta.

 • Ei sittenkään hoitolaitosta kahdeksankerroksiseen puutaloon - Savon Sanomat

  Puuteollisuudessa ennätettiin jo iloita puurakentamisen käyttötaparajoitusten poistumisesta. Myös ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on puhunut useaan otteeseen puurakentamisen puolesta. Puuteollisuudessa on pidetty tärkeänä sitä, että seinä- ja kattopintojen pinta-alasta voitaisiin jättää näkyviin puhtaita puurakenteita, erityisasiantuntija Tomi Toratti kertoo.

 • Etelä-Karjalassa vain 21 prosenttia rakennusmassasta on puurunkoisia | Imatralainen

  Maakunta jää silti muuta maata jälkeen puurakentamisen koko volyymissa. Vuonna 2015 valmistuneesta rakennusmassasta vain 21 prosenttia oli puurunkoisia, kun vastaava luku koko Suomessa oli 34 prosenttia. Vuonna 2014 Etelä-Karjalassa puutuoteteollisuuden arvo oli 310 miljoonaa euroa, joka kattoi noin viisi prosenttia koko maan puutuoteteollisuuden tuotannon arvosta.

 • Etelä-Savon metsätoimialan lähitulevaisuuden näkymät ovat positiiviset | Radio Mikkeli

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tekemän selvityksen mukaan metsävaroja riittää vastaamaan kasvavaan puunkysyntään kestävästi Etelä-Savon maakunnan alueelle suunniteltujen investointien lisäksi myös maakunnan ulkopuolisille kohteille. - Metsätoimialan menestys on pohjautunut Etelä-Savossa saha- ja vaneriteollisuuteen ja sitä tukevaan metsien rakenteeseen.

 • Biotuotetehtaasta 70 prosenttia valmiina - lue kattava tietopaketti miljardihankkeen etene

  Biotuotetehtaasta 70 prosenttia valmiina - lue kattava tietopaketti miljardihankkeen etenemisestä - Keskisuomalainen

  YHTEYSTIEDOT

  LUVA –Luonnonvarat ry
  Mikonkatu 8 A, 5.krs
  00100 HELSINKI
  Ota yhteyttä

  LUVA – Luonnonvarat ry valvoo
  luonnonvara-aloilla toimivien etuja ja
  yhdistää alan ammattilaisia

  © 2015 LUVA – Luonnonvarat ry