VALIKKO

METOn työehtosopimukset

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n työehtosopimukset

 

KUNTATYÖNANTAJAT

KVTES_Flash-tiedosto

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) Flash-tiedosto

Lisätietoa osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi

METSÄHALLITUS

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.4.2014-31.1.2017

Meto/Metsähallitus tarkentava TES

Yleinen työehtosopimus

SUOMEN METSÄKESKUS

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimusratkaisu 1.2.2017-31.1.2018.

Suomen Metsäkeskus TES 2017-2018

Tapio ja Tapio Silva TES 2017-2018

Tapion paikallinen työaikapankkisopimus

METSÄNHOITOYHDISTYKSET

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.2.2018 – 29.2.2020

Metsänhoitoyhdistysten tes.pdf

METSÄTEOLLISUUS

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.2.2017 – 31.1.2018

Metsäteollisuus tes 2017-2018

NEUVONTA-ALA

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.1.2014 – 31.12.2016

Neuvonta-ala pdf

RIISTANHOITOALA

Suomen riistakeskusta koskeva TES 1.2.2017 – 31.1.2018 pdf

TAIMITUOTANTO

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.4.2014 – 31.1.2017

Metsäalan taimitarhoja koskeva yleinen TES
Allekirjoituspöytäkirja palkkaratkaisu 1.2.2016-31.1.2017

VALTIO

Valtion yleinen VES ja TES 2014-2017 pdf:t  suomeksi ja ruotsiksi

Luonnonvarakeskuksen palkkausjärjestelmää ei ole hyväksytty, joten käytössä ovat henkilökohtaiset euromääräiset palkat 1.1.2015 lähtien.

VAPO

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.2.2017–31.1.2018

VAPO-METO TES 2017-2018