Metsäsektorista yhteistä elinvoimaa Euroopalle

Minulla oli hiljattain mahdollisuus osallistua YK:n Euroopan talousalueen UNECE/FAO:n työpajaan Montenegron pääkaupungissa Podgoricassa. Toimin FAO:n ja ILO:n alaisuudessa toimivan Team of Specialists on Green Jobs in Forests-asiantuntijaryhmän raportoivana jäsenenä kokouksessa. Työpajaan osallistui edustajia Länsi-Balkanin alueelta Kroatiasta, Serbiasta, Makedoniasta ja Montenegrosta. Alueen metsätaloudessa ja puun jalostuksessa tapahtuu koko ajan asioita, mutta FAOn selvitysten mukaan varsin hitaasti….