VALIKKO

Vuosi: 2018

 • joulukuu

  • Mediasota

   Tein tänään ensimmäisen radiohaastatteluni Meton puheenjohtajana ja aiheena oli yllätys, yllätys ”metsät ja ilmastopolitiikka”. Tämä aihe ylittää nyt kaikki uutiskynnykset, mutta varsinkin some-puolella sekä keskustelut että keskustelijat käyvät kuumana. Tiedetään, että kun ihminen sairastuu, hän selvittää googlen kautta, mikä häntä vaivaa. Sen jälkeen hän menee lääkäriin, kertomaan millainen sairaus hänellä on ja millaisia lääkkeitä hän…

 • syyskuu

  • Metsäsektorilla menee hyvin ja se näkyy meilläkin / Det går bra för skogssektorn och det märks också hos oss

   Metsäalalla on ollut hyvä vire päällä jo jonkun aikaa. Tämän vuoden tammi-kesäkuun teollispuun hakkuumäärät ovat ennätyslukemissa: yhteensä lähes 35 miljoonaa kuutiometriä, eli 5-10 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin normaalisti viimeisellä kymmenvuotisjaksolla. Puu liikkuu ja metsäasiantuntijoilla on työtä ja kiirettä. Meto on aktiivisena edunvalvojana ollut monella tavalla myötävaikuttamassa tähän hyvään tilanteeseen. Vahva metsäpolitiikkaan vaikuttaminen pitkäjänteisesti omalla asiantuntijuudellamme…

 • toukokuu

  • Ajatuksia puheenjohtajakaudestani

   Metsäammattilainen, metsäalan asiantuntija, on metsäalan ja uusiutuvien luonnonvarojen osaaja, käytännön mitä erilaisimpien tilanteiden ratkaisija, käytännönläheisissä maastotöissä tai johtamassa hankkeita, tiimejä tai yrityksiä. Ennen valintaani Meton puheenjohtajaksi ehdin olla yli kaksikymmentä vuotta metsäalan töissä. Olen useasti kokenut, että alan käytännön työkokemuksestani on ollut merkittävä hyöty järjestöjohtajan tehtävissä sekä jäsenten edessä että metsäpoliittisissa työryhmissä, joissa yleensä käytännön…

 • huhtikuu

  • Maa- ja metsätalousministeriö herättelee keskustelua kansainvälisistä asioista

   Maa- ja metsätalousministeriö järjestää tämän kevään aikana tärkeitä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille. Tilaisuuksien aiheina ovat kansainväliset metsäasiat ja Euroopan Unioni. Käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Metsäyhdistys. Tämä on tarpeellinen työpajojen sarja, jota ovat metsäasiantuntijatkin jo aikaisemmin esittäneet. Viime vuosien aikana olemme monta kertaa olleet huolestuneita Euroopan Unionin päätöksistä, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät metsiin…

 • maaliskuu

  • Luonnonvara-alan kustannustehokas edunvalvoja

   LUVA – Luonnonvarat ry:n ensimmäinen kaksivuotiskausi on takana ja viime joulukuussa nimettiin hallituksen jäsenet uudelle kaksivuotiskaudelle. Luvaa perustettaessa yksi keskeinen ajatus oli lisätä luonnonvara-alalla toimivien järjestöjen painoarvoa yhteiskuntavaikuttamisessa. Siinä on kiistatta onnistuttukin, sillä eri tahoilla suurempaa jäsenjoukkoa edustava LUVA on otettu positiivisesti vastaan. On ollut etua myös siitä, että työnjako yhteiskuntaedunvalvonnassa – ja toimiston sisäisessäkin…

  • Neuvottelukierros loppusuoralla, Kemeran uudistamistyö vauhdissa

   Vientiteollisuudesta syksyllä liikkeelle lähtenyt neuvottelukierros on edennyt tasaista tahtia. Metsäteollisuuden kaikista sopimuksista on myös päästy ratkaisuun. Julkisen sektorin, valtion ja kunnan, pääratkaisut tulivat vaikeiden neuvotteluvaiheiden jälkeen kuitenkin suhteellisen nopeasti. Kaupan ja palveluiden aloilla tilanne on vielä kesken ja esimerkiksi kaupan alalla on sovittelu käynnissä. Kaikesta huolimatta voidaan todeta, että liittokohtainen neuvottelukierros on loppusuoralla ja seuraava…

 • tammikuu

  • Tammikuu on myös luonnonvara-alojen neuvottelukuukausi / Januari är också naturresursbranschernas förhandlingsmånad

   Kahden miljoonan palkansaajan joukosta vasta neljäsosa on uusien sopimusten piirissä. Tammikuun aikana on mielenkiintoista nähdä, miten 1,5 miljoonan kokoisen palkansaajaryhmän liitot onnistuvat omissa neuvotteluissaan. Veikkaan, että pääsääntöisesti aika hyvin. Sitä eivät Suomen työmarkkinamallin kritisoijat välttämättä kuitenkaan noteeraa. Suurinta osaa Suomen työehtosopimuksista neuvotellaan tällä hetkellä. Julkisen alan sopimukset, kuten kunta ja valtio, loppuvat myös tammikuussa. Johtuen…