VALIKKO

Jäsenedut

Agrologien Liiton jäsenillä on käytettävissään lukuisia jäsenetuja, jotka löytyvät valikosta vasemmalta.

Lisäksi jäsenillä on käytössään oman alueyhdistyksensä edut, joista lisätietoa saat omasta jäsenyhdistyksestäsi (esim. puheenjohtajalta ja sihteeriltä).

Vuosijäsenyyteen (70 €/v.) sisältyvät seuraavat jäsenedut:

 • Käytännön Maamies-lehden jäsenetuhinta sekä Luonnonvarassa-lehti 3 krt/v.
 • lakineuvonta yksityiselämän asioissa (esim. perhe- ja sopimusasiat)
 • alennusliput maatalousnäyttelyihin ja ruiskuntestaukseen
 • stipendit
 • virkistysmahdollisuudet
 • opintomatkat
 • merkkipäiväpalvelu
 • avoimet työpaikat
 • agrologisormus
 • palkkatieto
 • yhdistysten tapahtumat

Työsuhdeneuvonta ja vakuutuslisäturvaan (70 € + 83 €/v.) sisältyvät lisäksi:

 • matka- ja matkustajavakuutus
 • työ- ja virkasuhteita koskeva vastuu- ja oikeusturvavakuutus
 • työsuhdeasioihin liittyvä neuvonta
 • tapaturmavakuutus

Opiskelijajäsenyyteen (20 €/v.) sisältyy normaalien  jäsenetujen lisäksi jatkuva matka- ja matkustajavakuutus sekä tapaturmavakuutus,  mutta eivät muut vakuutusedut. Tapaturmavakuutus kattaa vapaa-aikana tapahtuneet tapaturmat ja se sisältää turvan pysyvän haitan varalta.

HUOM! Mihinkään jäsenyysvaihtoehtoon ei sisälly työttömyyskassan jäsenyys. Huolehdithan kassaan liittymisestä itse esim. täällä