VALIKKO

Lakineuvonta yksityiselämän asioissa

Agrologien Liiton jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Asianajotoimisto Eversheds Oy:stä puhelinneuvontaa jäsenten yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa. Oikeuksien ja velvollisuuksien ennakointi säästää ristiriidoilta ja vahingoilta. Jäsenille palvelu on ilmainen.

Tarvitessasi oikeudellista neuvontaa voit soittaa klo 10.00–16.00 Asianajotoimisto Eversheds:n numeroon Helsinkiin 010 684 1300, Hämeenlinnaan 010 684 1900, Tampereelle 010 684 1500, Turkuun 010 684 1550 tai Jyväskylään 010 684 1950 .

Ilmoita, että haluat keskustella neuvovan lakimiehen kanssa. Ota jäsennumerosi valmiiksi esille. Jos voit mainita myös oikeudenalan, keskuksen on helpompi yhdistää sopivalle lakimiehelle. Keskustelun sisältö on luottamuksellinen ja jää vaitiolovelvollisuuden piiriin. Lakimies kirjaa nimesi ja jäsennumerosi, jotta oikeutesi palveluun tulee tarkistetuksi.

Jos asia ei selviä puhelimessa, jäsen voi ottaa yhteyden lähimpään JB Eversheds:n toimistoon ja sopia toimeksiannosta, mutta toimeksiannoista veloitetaan erikseen.

Palvelun laajuus ja rajaukset

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin tai sähköposteihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista.

Jäsen voi kysyä neuvoa esimerkiksi asunto-osakkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa sekä muun muassa avio- ja avoliittoon, lapsiin, perintöön, testamentteihin, osituksiin, lahjoituksiin jne. liittyvissä asioissa.
Kysy ajoissa neuvoa! Voit säästyä monelta murheelta ja kululta.