VALIKKO

Jäsenyysvaihtoehdot ja jäsenmaksut

Valittavanasi on kolme eri jäsenyysvaihtoehtoa:

1. Koulukuntajäsenyys (70 €/v.)
Koulukuntajäsenyys soveltuu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai sinulle, joka olet jo ammattiyhdistyksen jäsen tai katsot koulukuntajärjestön jäsenyyden riittäväksi palkkatyössä ollessasi.
HUOM! Agrologipariskunnan kumpikin puoliso maksaa 35 €/v.

2. Laajennettu koulukuntajäsenyys (145 €/v.)
Laajennettu koulukuntajäsenyys tarjoaa koulukuntajäsenetujen lisäksi työsuhdeasioihin liittyvän oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen, jatkuvan matka- ja matkustajavakuutuksen sekä mahdollisuuden käyttää työsuhdeasiainneuvontaa.

3. Opiskelijajäsenyys (20 €/v.)
Opiskelijajäsenyys soveltuu ammattikorkeakoulussa AMK-agrologiksi opiskelevalle henkilölle.

Puolitettuun jäsenmaksuun ovat oikeutettuja vuonna 2019 valmistuneet agrologit sekä hakemuksesta yli 6 kk toimintavuodesta työttömänä, perhevapaalla tai varusmiespalveluksessa olleet sekä päätoimisesti opiskelevat tai kokoaikaeläkkeellä olevat agrologit. Puolitettu koulukuntajäsenmaksu on 35 € ja laajennettu koulukuntajäsenmaksu 110 €.HUOM! Puolitus myönnetään ainoastaan täysimääräisen jäsenmaksun  70 € osuudesta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet agrologit voivat hakea pysyvää oikeutta puolitettuun jäsenmaksuun lähettämällä Agrologien Liiton hallitukselle vapaamuotoisen hakemuksen ja kopion tutkintotodistuksesta.

Agrologien Liitto on STTK:n yhteistyöjäsen.