VALIKKO

Toiminta ja strategia

Agrologien Liiton toimintakertomukset

Toimintakertomus 2022
Toimintakertomus 2021
Toimintakertomus 2020
Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2018

Agrologien Liiton strategia

Visio
Agrologit – maaseudun ammattilaiset

Arvot
Ammattiylpeyttä, uudistuvaa yhteenkuuluvuutta ja verkostoitumista.

Tavoitteet
-Vakaa jäsenmäärä ja vahva verkostoitunut liitto.
-Me ollaan me – agrologit. Yhteisöllisyys keskiössä.
-Paikallisyhdistykset lähellä jäseniä. Yhteisöllistä ja konkreettista lisäarvoa jäsenille.
-Ennakoivaa edunvalvontaa LUVA – Luonnonvarat yhteistyöhön vahvasti nojaten.
-Agrologeja koulutetaan oikea määrä maatalouden, maaseudun ja biotalouden tulevaisuuden tarpeisiin.

Toiminnan painopisteet:

1. Vahva pohja

Jäsenmäärän kasvattaminen Kiinnostavat jäsenedut, yhteistyötä ja jäsenhankintakampanjoita. Tätä työtä ei tee kukaan yksin, vaan yhdessä jäsenet, jäsenyhdistykset ja liitto. Tavoitteena jäsenmäärän kasvattaminen neljällä prosentilla vuosittain.

2. Panostaminen nuoriin

Opiskelijat mukaan toimintaan Tarjotaan opiskelijoille konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia ja työelämäavauksia. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa agrologikoulutukseen liittyen.

3. Agrologit näkyvät ja kuuluvat

Aktiivinen viestintä Liiton ja jäsenyhdistysten viestinnässä ja näkyvyydessä lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Ollaan mukana uusissa kanavissa tekemässä toimintaa tutuksi ja kertomassa agrologeille tärkeistä asioista.

4. Jäsenyhdistystoiminnan kehittäminen

Tavoitteena aktiivinen ja joustava aluetoiminta. Innostavia tapahtumia ja toimintaa, jossa kannustetaan osallistumaan ja tuomaan uusia tapoja toimia. Oikeudenmukainen ja aktiivisuuteen kannustava rahoitusmalli.

5. Kesäpäivät

Rakennetaan yhdessä kesäpäivistä aidosti agrologit yhdistävä tapahtuma. Kehitetään tapahtumaan ajankohtaisseminaariksi, jossa on myös koulutuksellista sisältöä.