VALIKKO

Opiskelijat

AMK-Agrologiopiskelijat on keväällä 2005 perustettu Agrologien Liiton alainen yhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki agrologiopiskelijat, jotka ovat liittyneet Agrologien Liiton opiskelijajäseniksi. Jokaisella ammattikorkeakoululla on yhdistyksen hallituksessa yksi edustuspaikka. Lisäksi hallitukseen kuuluu Agrologien Liiton johtokunnan edustaja sekä liiton toimihenkilö.

Yhdistyksen tehtävänä on toimia opiskelijoiden yleisten ja yhteisten etujen edistämiseksi erityisesti opinto- ja ammattikysymyksissä sekä aktivoida yhteistoimintaa eri ammattikorkeakoulujen kesken.

Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja vuosikokous pidetään Ilmajoella Nuijaturnauksen yhteydessä.

Yhdistyksellä ei ole omaa taloutta.