VALIKKO

Opiskelemaan agrologiksi?

Agrologi tai agrologi (AMK) (engl. Bachelor of Natural Resources) on maatalousalan ammattikorkeakoulututkinnon, aikaisemmin opistoasteen, suorittanut henkilö. Agrologikoulutusta tarjoaa seitsemän ammattikorkeakoulua eri puolella Suomea. Koulutus kestää keskimäärin neljä vuotta ja opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja erikoistumisopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Halutessaan voi suorittaa myös ylemmän AMK-tutkinnon, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta.

Laaja-alaisen koulutuksen ansiosta agrologien työllistymismahdollisuudet ovat laajat ja heidän työllistymisasteensa onkin hyvä. Agrologit työskentelevät neuvojina, hallinnon, tutkimuksen ja opetustoiminnan asiantuntijoina. Heitä löytyy myös maatalouskaupan ja –teollisuuden palveluksesta, samoin kuin pankki- ja vakuutuslaitoksissa. EU:n myötä myös erilaiset projektit ovat työllistäneet agrologeja. Nykyään jo joka kolmas agrologi toimii maatalousyrittäjänä omalla tilallaan.

Agrologikoulutusta on tarjolla seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

HAMK, Mustiala
JAMK, Tarvaala
LAPIN AMK, Rovaniemi
NOVIA, Tammisaari
OAMK, Oulu
SAVONIA, Iisalmi
SeAMK,Seinäjoki