VALIKKO

Opinnäytetyöaiheita

Opinnäytetyön aiheita

Tälle sivulle on koottu Agrologien Liitolla tarjolla olevia opinnäytetyön aiheita. Aiheet ovat ehdotuksia ja niitä voidaan muokata. Agrologien Liiton opinnäytetyön aiheet ovat pääosin yhdistystoimintaan ja Agrologien Liiton työkenttään liittyviä kyselyitä ja selvityksiä, mutta joukkoon mahtuu myös toiminnallisempi ehdotus. Voit myös ehdottaa omaa ideaa Agrologien Liittoon opinnäytetyöksi. Osa ehdotuksista voi toimia myös projektityönä useamman oppilaan yhteisesti toteuttamana.

Agrologien Liitto ei lähtökohtaisesti maksa rahallista korvausta opinnäytetyöstä, mutta sovittaessa osallistumme esim. postitus tms. kuluihin. Lisäksi Agrologien Liitto tarjoaa käytännönläheisen työelämäyhteyden, verkostot ja asiantuntemuksensa työssä hyödynnettäväksi.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Anne Laitinen puh. 050 5143 711 tai etunimi.sukunimi@luva.fi

 

Opinnäytetyöehdotukset

Agrologikoulutus ja sen vastaavuus työelämään

 • Muuttuvan yhteiskunnan vaatimukset, muutokset koulutuksessa, opetusmetodeissa ja -välineissä sekä oppisisällöissä
 • Kartoitus agrologikoulutuksessa tapahtuneiden muutosten vaikutusta, agrologien sijoittumista työelämään ja koulutuksen vastaavuutta työelämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin.
 • Vertailuaineistona opinnäytetyö v. 1988 Mustialasta

Valmistuneiden agrologien jatko- ja täydennyskoulutustarpeet

 • Kysely jonkin aikaa työelämässä olleille agrologeille tärkeimmistä koulutuksen osa-alueista
 • Yhden tai useamman vuosikurssin tarkempi tarkastelu
 • Mitkä agrologikoulutuksen osa-alueet ovat olleet tärkeimmät omassa työssä?
 • Mistä osa-alueista tarvitsee nykyisessä työssä jatkokoulutusta tai mitä pitäisi sisällyttää osaksi agrologikoulutusta?
 • Mahdollisesti alueellisten erojen (/eri profiililla olevat oppilaitokset) selvittäminen.

Agrologien palkkauskehitys valitulla toimialalla

 • Tausta-aineistona agrologien palkkausselvitys
  • Agrologien ammattijakaumaa seurattu liitossa vuodesta 1961 alkaen
  • Tavoitteena liiton palkkausselvitystä täydentävä työ
 • Yksittäisen toimialan tarkastelu
  • Peilaus esim. yhteiskunnallisesta kehityksestä

Kuuhanmäen kesäpaikka

 • Kuuhanmäki sijaitsee Heinolassa pienen järven rannalla. Kokonaisuus käsittää kaksi aittaa, sauna- ja tuparakennuksen ja kesäkeittiön. Paikka on ollut liiton jäsenten vapaassa käytössä maksutta ”nopein ehtii ensin ”-periaatteella ja siirtyy kesällä 2020 varausjärjestelmään.
 • Opinnäytetyössä kolmen eri toimintamallin vertailu ja taustoitus. Miten paikka saataisiin aktiivisempaan käyttöön palvelemaan laajempaa joukkoa jäsenistöä?
  • Toimenpiteitä mm.
  • lyhyt kuvaus tilasta rakennuksineen ja sen historiasta
  • kuvaus nykyisestä käytöstä
  • palautekysely käyttäjille / potentiaalisille käyttäjille
  • kolme ehdotusta toimintatavoiksi tilojen käytölle jatkossa ja niiden vertailu
  • ehdotuksissa voi huomioida mm. vaikutukset kävijämäärään, mahdollisen hinnoittelun vaikutukset, viestintäkanavat, varausjärjestelmät, tarvittavat muutokset jne
 • tai opinnäytetyönä toiminnallinen tapahtuma agrologiteeman ympärille Kuuhanmäessä