VALIKKO

Utbilda dig till agrolog

Studera för framtiden!

Är du en jordnära och framtidsinriktad person, som värdesätter natur, miljö, djur och ren mat? Om du svarade ja, fortsätt läsa!

Agrologutbildningen ger förmågan att skapa nya, hållbara lösningar inom naturresurser. En agrolog vet hur man får mat från jord till bord, och främjar välbefinnandet och miljövärden på samma gång.

Agrologen är intresserad av natur och miljö och vill skapa nya innovationer för att bekämpa klimatförändringar. Anpassning till ett ständigt föränderligt klimat kräver skickliga aktörer, och agrologen vet hur man odlar och bearbetar marken på ett hållbart sätt.

För en entreprenör i naturresursbranschen är framtiden full av möjligheter. En agrolog kan utveckla affärsverksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling och använda den nyaste teknologin i sitt arbete. En agrologs arbete är varierande: som expert kan du agera både som entreprenör och rådgivare.

Världen kommer att behöva näringsrik och trygg mat också i fortsättningen – här kan en agrolog hjälpa till!

Utbilda dig till agrolog,nästä gemensam ansökan pågår 2024

Agrologyrket är brett och utbildningen ger fler möjligheter.

Som agrolog kan du vara anställd i en mängd olika yrken. Du arbetar i yrket som en expert inom naturresurser, vars arbete är relaterat till bland annat hållbar och lönsam produktion av mat och förnybar energi samt utveckling av miljövänliga lösningar.

En agrolog arbetar vanligtvis i rådgivande, administrativa och utvecklande roller, men kan också arbeta med utbildning, marknadsföring, forskning, produktutveckling eller driftsledning. Kan du hitta ditt eget drömyrke här nedan?

  • rådgivande agrolog
  • landsbygdsrådgivare
  • verkställande direktör
  • försäljningschef
  • projektledare
  • gårdschef
  • entreprenör inom lantbruksbranschen
  • jordbruksföretagare

Du kan studera till agrolog vid sju olika yrkeshögskolor runt om i Finland

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)
Yrkeshögskolan Novia (YH Novia)

Agrologit opintopolussa

kuva: Savonian kuvapankki Ursula Arsiola