VALIKKO

Vakuutusedut

Laajennettuun koulukuntajäsenyyteen kuuluvat vakuutukset

Agrologien Liiton laajennetun koulukuntajäsenyyden valinneet jäsenet ovat vakuutettuja alla olevilla liittovakuutuksella sekä ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Liittovakuutuksella ovat vakuutettuina myös opiskelijajäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

Suosittelemme tutustumaan vakuutusten tarkempiin tietoihin, mm. enimmäiskorvausmäärät, ehdot, rajoitukset jne., alla olevien lisätietolinkkien kautta. Annamme mielellämme lisätietoja, joten otathan rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja toiminnanjohtaja Anne Laitiselta puh. 050 514 3711.

1.     Liittovakuutus

Vakuutettuina:  Agrologien liiton jäsenet, joilla on laajennettu koulukuntajäsenyys tai opiskelijajäsenyys

Tarkemmat lisätiedot tästä linkistä

Agrologien Liitolla on METO-Metsäalan asiantuntijat ry:n kautta If Vahinkovakuutusyhtiössä liittovakuutus, joka tarkoittaa tapaturma- ja matkustajavakuutusta. Tapaturmavakuutus kattaa vapaa-aikana tapahtuneet tapaturmat ja se sisältää turvan pysyvän haitan varalta. Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä vapaa-ajan koti- ja ulkomaanmatkoilla ja se korvaa kuluja esimerkiksi, jos myöhästyt matkalta tai matkasi peruuntuu. Tapaturmavakuutus koskee alle 70-vuotiaita jäseniä, mutta matkustajavakuutus koskee kaikkia jäseniä ikään katsomatta. Matkustajavakuutukseen kuuluvat myös jäsenen alle 20-vuotiaat mukana matkustavat lapset ja lapsenlapset. Jäsenkortilla voit todistaa, että nämä vakuutukset ovat sinulla voimassa.

Jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

2.     Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutettuina: Agrologien liiton jäsenet, joilla on laajennettu koulukuntajäsenyys.

Tarkemmat lisätiedot tästä linkistä

Agrologien Liiton laajennettuun koulukuntajäsenyyteen kuuluu vastuuvakuutus, josta korvataan ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttamiasi henkilö- ja esinevahinkoja työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle. Nämä ovat virheitä tai laiminlyöntejä, joista olet lain mukaan korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus tarkoittaa sinulle sitä, että saat korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista muun muassa työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

HUOM! Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.

Huom! Otathan aina ensin yhteyttä Agrologien Liiton toimistoon!


Agrologien Liiton jäsenille alennus IF:n Primus henkivakuutuksesta

Turvaa perheesi taloudellinen tasapaino. Agrologien Liiton jäsenenä saat edullisen henkivakuutuksen joko itsellesi, puolisolle tai molemmille (pariturva).
Tutustu ja laske hinta: henkivakuutus