VALIKKO

Metsät ja ilmastonmuutos / Skogen och klimatförändringen

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry julkaisi huhtikuussa tiiviin faktapaperin ”Metsä ja ilmastonmuutos”, missä on lukuina mm. metsien kasvua, poistumaa, metsien suojelua sekä metsien taloudellista merkitystä Suomelle.

Löydät päivitetyn tieto-paperin tästä: Metsä ja ilmastonmuutos


METO – Skogsbranschens Experter rf publicerade i april ett kompakt faktapapper ”Skogen och klimatförändringen” där det finns uppgifter om t.ex. skogens tillväxt, avgång, skyddandet av skogar och skogarnas ekonomiska betydelse för Finland.
Här hittar du det senaste faktapappret: Skogen och klimatförändringen

Takaisin