VALIKKO

Agrologien Liiton stipendit haettavissa

Agrologien Liitolla on haettavana seuraavat stipendit: Toivo Taavitsaisen rahaston stipendit, kielistipendit ja jatko-opintostipendit, jotka ovat haettavissa sähköisellä lomakkeella 14.11.2023 , jotka löytyvät täältä. Liiton hallitus päättää stipendien saajista joulukuun 2023 kokouksessa. Stipendin saajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisella kirjeellä.

Stipendin saajien nimet julkaistaan myös Luonnon Varassa-lehdessä sekä liiton viestintäkanavissa. Lisätietoja stipendeistä antaa toiminnanjohtaja Anne Laitinen tai p. 050 514 3711.

 Toivo Taavitsaisen rahaston stipendit

 Agrologien Liiton yhteydessä toimiva Toivo Taavitsaisen rahasto julistaa vuoden 2023 stipendit vähävaraisten agrologiopiskelijoiden haettavaksi. Hakeminen ei edellytä liiton jäsenyyttä.

Hakemuksessa kysytään henkilö- ja osoitetiedot, tiedot opinnoista, perustelut stipendin tarpeellisuudesta, pankkiyhteys mahdollisen stipendin maksamista varten sekä tiedot muista hakijan mahdollisesti saamista apurahoista.

Hakemuksen liitteeksi on hyvä liittää todistuskopio viimeksi vahvistetusta verotuksesta sekä selvitys muista stipendin myöntämistä puoltavista seikoista.

Kielistipendit

Hakemuksessa kysytään hakijan henkilötiedot, osoite, pankkiyhteys mahdollisen stipendin maksamista varten sekä lyhyt selvitys suoritetuista kieliopinnoista.

 Stipendiä voivat hakea vain Agrologien Liiton jäsenet. Stipendi on tarkoitettu agrologiksi valmistumisen jälkeen suoritettaviin kieliopintoihin. Kielistipendi on tarkoitettu vapaaehtoisiin kieliopintoihin, ei tutkintoon sisältyviin kieliopintoihin. Tutkinnon suorittaminen englannin kielellä on kuitenkin katsottu kielistipendin tarkoituksen näkökulmasta kielitaitoa kohentavaksi.

Agrologien Liitto julistaa haettavaksi Agrologien Liiton yhteydessä toimivan Hyvinkään maaseutuopisto-rahaston

Jatko-opintostipendit

Jatko-opintostipendiä voivat hakea Hyvinkään maatalous- tai maaseutuopistosta valmistuneet agrologit sekä EVAMK:sta tai Laureasta valmistuneet AMK-agrologit. Hyvinkään maaseutuopisto-rahaston jatko-opintostipendit ovat vielä kuluvana vuonna vain Hyvinkäältä valmistuneiden haettavissa. Saantokirjan mukaisesti jatko-opintostipendien haku avautuu myös muualta valmistuneille vuonna 2024.

Takaisin