VALIKKO

Arenen blogi: AMK kasvattaa luonnonvara-alan parhaat asiantuntijat

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n blogissa Meton ja Luvan koulutuspoliittinen vastaava Tiina Eklund pohtii, miksi juuri luonnonvara-alan AMK-koulutus on ollut menestystarina:

”Luonnonvara-alan parhaat asiantuntijat valmistuvat ammattikorkeakoulusta, sillä AMK:n tutkintokoulutuksessa saatu teoreettinen tieto yhdistettynä vahvaan käytännön osaamiseen, on tutkitusti oikea menestystarina. Kun työskennellään elävän luonnon kanssa, pitää tiedon lisäksi myös osata ”upottaa sormet multaan”, jotta voi neuvoa ja johtaa muita käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi – vaikka kädestä kiinni pitäen.”

Blogissa kerrotaan työnantajien hyvin tuntemien ja arvostamien tutkintonimikkeiden agrologi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) ja hortonomi (AMK) työnkuvista.

”Vaikka yksi hoitaa metsiä, toinen elää maataloudesta ja kolmas tuottaa kasvihuoneissa kasveja sekä rakentaa viihtyisiä viheralueita, on yhdistävänä tekijänä kestävästi eläminen elävästä luonnosta.”

”Nämä esimerkit kertovat siitä, miten luonnonvara-alan AMK-asiantuntijoilla on ylisukupolvinen näkemys siitä, miten luontoa hoidetaan kestävästi, sillä vain hyvinvoiva luonto tuottaa meille ja tuleville sukupolvillemme taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia.”

Lisätietoja:

Koulutuspoliittinen vastaava Tiina Eklund, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry ja LUVA – Luonnonvarat ry
tiina.eklund@luva.fi, p. 040 76 101 75

Linkki blogiin tässä.

 

Takaisin