VALIKKO

Hallituksen budjettiesitys ei kelpaa luonnonvara-alalle

Tuore hallituksen budjettiesitys vuodelle 2017 saa moitteita luonnonvara-alalta. Hallitusohjelman painotukset olisivat saaneet näkyä paremmin myös käytännössä määrärahamitoituksessa.

Erityisen kipeää tekee määrärahojen puute neuvonnassa. Metsätalouden neuvonta ja lainvalvonta on Suomen Metsäkeskuksen vastuulla. Resursseja on vähennetty vuodesta toiseen.

– Rahoitustukianomusten käsittely ja käytön valvonta on vaikeuksissa, toteaa metsäalan asiantuntijoiden puheenjohtaja Håkan Nystrand. – Nämä ongelmat saataisiin pienellä, noin miljoonan euron lisärahoituksella, kohtuulliselle tasolle. Tämä ei mielestämme ole ylivoimainen satsaus metsien ja metsätalouden hyvinvointiin.

Myös Kemera-kannustimet huolestuttavat metsäasiantuntijoita.

– Kestävä  Kemera –taso on noin 60 miljoonaa euroa vuodessa, sanoo Håkan Nystrand. – Eli lisärahaa tarvitaan neljä miljoonaa euroa.

Keskustelua Kemeran tulevaisuudesta on käyty jo pitkään.  Kannustejärjestelmällä on metsäasiantuntijoiden mukaan iso merkitys puuntuotannon ja saatavuuden turvaamisessa jatkossakin.

– Kemera -tuen käyttöä on haitannut epätietoisuus kentällä ja lakimuutokset, jotka on tehty liian nopealla aikataululla, sanoo Håkan Nystrand

Luonnonvara-ala on pettynyt myös maatalouden neuvontaan esitettyyn määrärahaan. Tuoreessa budjettiesityksessä maaseudun elinkeinojen kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja ollaan vähentämässä peräti 41 prosenttia.

– Kun maatalous painiskelee vakavissa talousvaikeuksissa, ei neuvonnan määrärahojen raju leikkaus ole mitenkään perusteltua, arvioi Agrologien Liiton toiminnanjohtaja Esko Lappalainen.

– Neuvonnan tarve tiloilla on nyt suuri.  Lisäksi maatilojen määrän vähentyessä neuvonnan matkakulut kasvavat.

 

Lisätietoja: METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand, 040 761 5176  ja

Agrologien Liiton toiminnanjohtaja Esko Lappalainen, 040 5466 164

 

LUVA – Luonnonvarat on luonnonvara-alalla toimivien asiantuntijoiden ja osaajien kattojärjestö. Luvan jäsenjärjestöissä on noin 12 000 jäsentä. He työskentelevät luonnonvara-alalla mm. suunnittelijoina, neuvojina, esimiehinä, opettajina, tutkijoina, erityisasiantuntijoina, luonnon-, ympäristönhoidon ja maatalouden, maataloushallinnon sekä maatalouskaupan ja liikelaitosten eri tehtävissä, erilaisissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös luonnonvara-alan opiskelijajärjestöt voivat olla Luvan jäseniä. METO – Metsäalan Asiantuntijat  ja Agrologien Liitto ovat Luvan jäseniä.

 

 

Takaisin