VALIKKO

”Hiljaisesta kuolemasta” varoittanut palkittiin

LEHDISTÖTIEDOTE 28.4.2023

”Hiljaisesta kuolemasta” varoittanut palkittiin

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen on myöntänyt työympäristötyön tunnustuksen METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) neuvottelupäällikkö, metsätalousinsinööri Markku Varikselle.

Ministeri myönsi tunnustuksen Työturvallisuuskeskuksen seminaarissa Helsingissä tänään YK:n kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä.

Neuvottelupäällikkö Markku Varis on aina ollut aikaansaava toimija työturvallisuusasioissa, mistä esimerkkinä ovat mm.:

 

• Variksen ideoima lehdistötiedote ”Tykkylumi – hiljainen kuolema” vuonna 2018, jolla varoitettiin yleisesti tykkylumen vaaroista. Taustalla olivat metsäasiantuntijoille jo sattuneet läheltä piti -tilanteet.

• Työuupumuksen oireiden tunnistamiseen Markku Varis ideoi videon ”Työssä uupunut”, jossa hän haastattelee työuupumuksen kokenutta ja siitä toipunutta metsäasiantuntijaa. Video auttaa havaitsemaan uupumisen oireita ja antaa toivoa toipumiseen.

• Työturvallisuuskeskuksen Metsäalan työalatoimikunnan pitkäaikaisena jäsenenä hän oli vastikään ideoimassa Työtuvallisuuskeskuksen opasta (2023): ”Metsäalan hyvinvointi – minne vie metsäasiantuntijan työturvallisuustie”.

• Meton työsuojeluvastaavana Markku Varis on vastannut jäsenten työturvallisuusasioiden koordinoinnista ja koulutuksesta.

Markku Varis on toiminnallaan edistänyt hyvinvointia koko metsäalalla. Tätä työtä hän on tehnyt suurella sydämellä, ajureinaan aidosti toisista välittäminen ja huolehtiminen.

Lisätietoja:

päätoimittaja Tiina Eklund, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, p. 040 76 101 75

Lue Markku Variksen haastattelu Luonnon Varassa-lehdestä 1/2023, sivut 32-33 tästä.

Lue lisää Markku Variksesta täältä.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 128-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Kuva: METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n neuvottelupäällikkö Markku Varis. Kuvaaja: Erkki Oksanen.

Takaisin