VALIKKO

Jäsenetuna pienriistan metsästysmahdollisuus

Metsästyskausi alkoi tänään 10.8. kyyhkynmetsästyksellä. Meton jäsenillä on pienriistan metsästysmahdollisuus 400 hehtaarin tilalla Pohjois-Karjalassa. Tilalla on mahdollista yöpyä kodassa. Pienriistan metsästysluvat haetaan ennakkoon Juha Hiltuselta, yhteystiedot löydät täältä: https://www.luva.fi/metsaasiantuntijat/jasenedut/…

Mikäli metsästys ei kiinnosta, mutta sen sijaan marjastus, sienestys tai kalastus, sekä keväisin koskimelonta, niin Meton metsätila tarjoaa myös näihin harrasteisiin oivat puitteet.

Suomessa on useita kyyhkylajeja

Alla kuvassa on kaksi sepelkyyhkyä (Columba palumbus). Suomessa pesivät lisäksi kesykyyhky, uuttukyyhky, turkinkyyhky sekä turturikyyhky. Uuttukyyhky, turkinkyyhky ja turturikyyhky ovat rauhoitettuja lajeja. Uuttukyyhkyn (Columba oenas) arvo on 589 euroa, turkinkyyhkyn (Streptopelia decaocto) 252 euroa ja ”tunturikyyhkyn” (Streptopelia turtur) 252 euroa Ympäristöministeriön asetuksen mukaan. Ympäristöministeriön asetuksessa lukee virheellisesti ”tunturikyyhky”, mutta kyseessä on siis turturikyyhky, minkä latinankielinen nimi paljastaa. Lajia tavataan eteläisessä Suomessa muutaman pesivän parin voimin, minkä vuoksi laji on määritetty äärimmäisen uhanalaiseksi Suomessa. Tämän talveksi Afrikkaan muuttavan lajin pesimäkannaksi Keski-Euroopassa on kuitenkin arvioitu 3,5-7 miljoonaa paria.

Takaisin