VALIKKO

Junnikkala Oy ja Meto allekirjoittivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Junnikkala Oy ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden metsätoimihenkilöitä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 21.11.2022. Hallinnot ovat hyväksyneet yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja työehtosopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin.

Yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu nykyisen työehtosopimuksen pohjalta, jota on uudistettu ja nykyaikaistettu henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmista. Keskeiset työsuhteen ehdot ovat säilyneet muuttumattomina. Sopimusta kehitetään henkilöstön kanssa vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Voimassa olevan työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan kaikilta osin 31.12.2022 saakka. Yrityskohtainen sopimus astuu voimaan 1.1.2023. Sopimuksessa sovitut palkankorotukset noudattavat Junnikkala Oy:ssä aikaisemmin tehtyjä palkkaratkaisuja.

 

JUNNIKKALA OY                                    METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY

 

Lisätietoja:

Markku Varis, neuvottelupäällikkö, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

puh. 044 7616 446, markku.varis@metsaasiantuntijat.fi

 

Takaisin