VALIKKO

Kokouskutsu: Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan kassankokous 24.5.2019

KOKOUSKUTSU

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään

Aika              24.5.2019 klo 8.30

Paikka           Messukeskus, tila 207, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat, kassan kokouksen 2018 toimenpidealoitteen mukainen 6 §:ää muuttava sääntömuutosesitys koskien jäsenmaksuperustetta (prosenttiperusteinen/euromääräinen) ja hallituksen täydentäminen eronneiden varsinaisen ja varajäsenen osalta sekä täydennetään tarvittaessa varajäseniä.

Kassan tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä vuoden 2018 kassan kokouksessa esitetyn toimenpidealoitteen mukainen vaihtoehtoinen sääntömuutosesitys ovat nähtävissä kassan toimistossa 6.5. – 23.5.2019, osoitteessa:

Asemamiehenkatu 4, 8.kerros 00520 Helsinki. Kokousasiakirjat ovat saatavilla kokouspaikalla.

Kassan hallitus 10.4.2019

——————————–

MÖTESKALLELSE

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas odrinarie möte hålls

Tid                24.5.2019 kl. 8.30

Plats              Messukeskus, utrymme 207, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors

På mötet behandlas ärenden nämnda i stadgarnas 13 §, ett stadgeförändringsförslag för 6 § gällande medlemsavgiftsgrunden (procentbaserad/som eurobelopp) i enlighet med ett åtgärdsinitiativ vid kassans möte 2018 och en komplettering av styrelsen för avgångna egentliga medlemmar och suppleanter samt en komplettering av suppleanter vid behov.

Dokument för kassans bokslut samt det alternativa stadgeförändringsförslaget i enlighet med det presenterade åtgärdsinitiativet vid kassans möte 2018 finns till påseende i kassans kontor 6.5-23.5.2019 på adressen:

Stationskarlsgatan 4, 8:e våningen, 00520 Helsingfors. Mötesdokumenten finns tillgängliga på mötesplatsen.

Kassans styrelse 10.4.2019

 

Takaisin