VALIKKO

KOKOUSKUTSU Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan varsinainen kokous 18.5.2020 klo 16.30

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään

Aika               18.5.2020 klo 16.30

Paikka           TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat sekä Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan sulautuminen JATTK-työttömyyskassaan.

Koronaviruksen aiheuttaman yhteiskunnallisen poikkeustilanteen vuoksi kokoukseen on mahdollista osallistua vain tietoliikenneyhteyden välityksellä etänä. Kokous toteutetaan Abode Connect -järjestelmällä yhteistyössä TJS Opintokeskuksen (Ratamestarinkatu 11 A, 00520) kanssa.

Kassan jäsenen tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään perjantaina 15.5.2020 klo 16.00 mennessä

Kokouksen Ilmoittautuneelle lähetetään sähköpostitse erillinen linkki ohjeineen kokoukseen osallistumista varten. Mahdollisia äänestyksiä varten kokousedustajan tulee ilmoittaa myös matkapuhelinnumero.

Kokouksen alussa kokousedustajat tarkistetaan.

Kassan toimistossa on nähtävissä ajalla 4.-15.5.2020 seuraavat asiakirjat:

  1. Kassan tilinpäätöstä koskevat asiakirjat
  2. Hallituksen selostus sulautumisesta
  3. Tilintarkastajien lausunto sulautumisesta
  4. JATTK-työttömyyskassan säännöt ja niitä koskeva muutosesitys
  5. Sulautumissopimus

Osoite: Asemamiehenkatu 4, 8. kerros 00520 Helsinki

Kassan hallitus 23.4.2020

 

MÖTESINBJUDAN

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas

ordinarie möte hålls

Tid                 18.5.2020 kl. 16.30

Plats              TJS Opintokeskus, Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors

Vid mötet behandlas ärenden nämnda i stadgarnas 13 § samt Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas sammanslagning med JATTK-arbetslöshetskassan.

På grund av det samhälleliga undantagsläget orsakat av coronaviruset är det möjligt att delta i mötet enbart på distans via datatrafikförbindelse. Mötet genomförs med Adobe Connect-systemet i samarbete med TJS Opintokeskus (Banmästargatan 11 A, 00520).

En medlem i kassan bör anmäla sig till mötet senast fredagen 15.5.2020 kl. 16.00

Till dem som anmält sig till mötet skickas per e-post en skild länk med instruktioner för att delta i mötet. För eventuella omröstningar bör mötesrepresentanten meddela också mobiltelefonnummer.

I början av mötet kontrolleras mötesrepresentanterna.

I kassans kontor finns till påseende under tiden 4-15.5.2020 följande dokument:

  1. Dokument över kassans bokslut
  2. Styrelsens rapport över sammanslagningen
  3. Revisorernas utlåtande om sammanslagningen
  4. JATTK-arbetslöshetskassans stadgar och förändringsförslag för dem
  5. Sammanslagningsavtalet

Adress: Stationskarlsgatan 4, 8:e våningen 00520 Helsingfors

Kassans styrelse 23.4.2020

 

 

 

Takaisin