VALIKKO

Koskisen Oy ja Meto allekirjoittivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Koskisen Oy ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden metsätoimihenkilöitä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 30.9.2022. Hallinnot ovat hyväksyneet yrityskohtaisen työehtosopimuksen syyskuun aikana.

Uusi sopimus mahdollistaa entistä tasa-arvoisemman perhevapaakäytännön, kun huoltajilla on yhdenvertainen mahdollisuus 40 arkipäivän mittaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. Sopimus kannustaa myös koulutukseen palkitsemalla tutkinnoista aikaisempaa kattavammin. Lisäksi kaikki Koskisen metsätoimihenkilöt pääsevät jatkossa valitsemaan edustajansa sopimukseen sidottujen yhdistysten jäsenistä.

Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehityksen sekä tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin.

Yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu nykyisen työehtosopimuksen pohjalta, uudistaen ja nykyaikaistaen sitä henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmista. Keskeiset työsuhteen ehdot säilyivät muuttumattomina. Sopimusta kehitetään henkilöstön edustajien kanssa vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Tällä hetkellä voimassa olevan työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan kaikilta osin 31.12.2022 saakka. Nyt neuvoteltu yrityskohtainen sopimus astuu voimaan 1.1.2023. Sopimusvuoden palkankorotukset maksetaan tammikuun palkkoihin.

Sopimuksessa sovitut palkankorotukset noudattavat Koskisen Oy:ssä aikaisemmin tehtyjä palkkaratkaisuja.

Lisätietoja:

Markku Varis, neuvottelupäällikkö METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p. 044 7616 446, markku.varis (at) metsaasiantuntijat.fi

Minna Luomalahti, henkilöstöjohtaja Koskisen Oy
p. 040 5534 332, minna.luomalahti(at) koskisen.com

Koskisen Oy – METO yrityskohtainen TES-allekirjoitustilaisuus. Vasemmalta Stefan Borgman, Markku Varis, Joonas Ojasalo, Minna Luomalahti, Panu Kuotola ja Sauli Olkkonen.

 

Takaisin