VALIKKO

Kuntasektorin lakko koskee laajasti kunnallisia palveluja

Kuntasektorin lakko laajenee ja nyt lakon piirissä lakkopaikkakunnilla ovat kaikkien JUKOn liittojen jäsenet seuraavilla kunnan sopimusaloilla: KVTES, OVTES, LS, SOTE ja TS. Työnseisaus koskee laajasti kunnallisia palveluja, sillä myös JHL:n ja Jytyn jäsenet osallistuvat lakkoon. Työtaistelu koskee myös kuntasektorin metolaista jos sopimusalana on edellä mainittu.

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupunkien työntekijöitä koskeva lakko toteutuu 3.–9.5.

Lakko alkaa tiistaina 3.5. klo 00.01 ja päättyy maanantaina 9.5. 2022 klo 23.59. Lakko koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Meton kuntasektorin jäsenet saavat tarkempia tietoja jäsenkirjeissä.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, puh. 0400 636 261erkki.etelaaho@metsaasiantuntijat.fi

Takaisin