VALIKKO

Kutsu: Julkis- ja yksitysalojen työttömyyskassan varsinainen kokous 17.5.2018

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään:

Aika: 17.5.2017 klo 18.00
Paikka: Messukeskus, tila 203, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi esitellään prosenttijäsenmaksumalli.

Kassan hallitus

Kassan tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävissä kassan toimistossa

2.5. – 16.5.2018.

Osoite: Asemamiehenkatu 4, 8.kerros, 00520 Helsinki

Kokousasiakirjat ovat saatavilla kokouspaikalla.

 

MÖTESKALLELSE

 

Det stadgeenliga vårmötet för Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa hålles

Tid: 17.5.2017  kl. 18.00
Plats: Messukeskus, rum 203, Mässplatsen 1, 00180 Helsingfors

I mötet behandlas de i stadgarna 13 § nämnda ärenden. Dessutom presenteras modellen för procentuell medlemsavgift.

Styrelsen för kassan

Handlingarna berörande kassans bokslut är till påseende på kassans byrå 2.5. – 16.5.2018

Adress: Stationskarlsgatan 4, 8.våning, 00520 Helsingfors

Mötets dokumenter är till hands på mötesplatsen.

Takaisin