VALIKKO

Metsäyhtiö Stora Enson yt-neuvottelut päättyivät neljän metsäasiantuntijan irtisanomiseen

Lehdistötiedote 31.10.2017

Stora Enso Metsä aloitti YT-prosessin 14. elokuuta tavoitteenaan vähentää enintään 30 henkilöä. METO – Metsäalan Asiantuntijat esitti, että työnantaja luopuisi suorista irtisanomisista. YT-prosessi päättyi kuitenkin 23. lokakuuta neljän metolaisen irtosanomiseen.

Kun Stora Enson käynnisti YT-prosessin elokuussa, oli se yritykseen sitoutuneille metsäasiantuntijoille suuri pettymys. Yritys on tehnyt hyvää tulosta jo vuosia. Metsäasiantuntijoille asetetut tulostavoitteet ovat olleet ylimitoitettuja ja moni odotti YT-prosessin sijaan lisätyövoiman palkkaamista.

Stora Enson tavoite oli vähentää enintään 30 toimihenkilöä. YT-prosessin edetessä tämä luku pieneni 27: ään. Metsäalan Asiantuntijat jättivät eriävän mielipiteen ja esittivät, että suorista irtisanomisista luovuttaisiin kokonaan.

Eriävästä mielipiteestä huolimatta kaikista irtisanomisista ei luovuttu. Kaikkiaan kahdeksan henkilöä irtisanotaan, joista neljä on metolaista.

Vaikka irtisanomisia tuli vähemmän, kuin oli alun perin odotettavissa, otamme raskain mielin vastaan neljän henkilön irtisanomisen tilanteessa, jossa pitäisi palkata lisää henkilöstöä. Se että, säästöohjelmille annetaan sijaa taloudellisesti hyvässä tilanteessa ja työntekijöistä haetaan jälleen lisää tehokkuutta, on kestämätöntä.

Meto näkee, että toiminnan on muututtava. Nuoret alalle tulijat arvostavat tasokasta palkkausta sekä ennen kaikkea selkeää työn ja vapaa-ajan eroa. Uusia henkilöitä rekrytoitaessa metsäyritysten tulee osoittaa olevansa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä työnantajia työmarkkinoilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh. 040 – 7615 176

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Takaisin