VALIKKO

Lehdistötiedote: Biotalous keskiöön hallitusohjelmassa

Luonnonvara-alan järjestöt                                          TIEDOTE 8.10.2018

BIOTALOUS KESKIÖÖN HALLITUSOHJELMASSA

 Suomalaisiin luonnonvaroihin eli metsiin, peltoihin, vesiin ja rakennettuun viherympäristöön sekä muuhun luontoon perustuvissa elinkeinoissa on potentiaali kestävälle tulevaisuudelle, uusien työpaikkojen synnylle sekä vientitulojen kasvulle.

Luonnonvara-alan järjestöt näkevät, että Suomen hallituksen tulisi aktiivilla toimilla kannustaa siirtymään hiilitaloudesta biotalouteen ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön.

  • Haluamme, että hallitus edistää määrätietoisesti puun käyttöä materiaalina ja puurakentamista sekä julkisessa että yksityisessä rakentamisessa. Puurakentaminen sitoo hiiltä pitkäaikaisesti ja metsiemme hiilivarasto kasvaa koko ajan, toteaa LUVA – Luonnonvarat ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand.

Lisärahoitusta tulisi ohjata perusväylien, alempien tieverkkojen ja siltojen sekä yksityisteiden investointeihin.

  • Ilman tieverkon kunnostusta eivät biotalouden raaka-aineet tai valmiit tuotteet yksinkertaisesti liiku. Huonokuntoiset tiet ovat todellinen ongelma tällä hetkellä. Myös matkailuelinkeino tarvitsee kunnon tiestön, toteaa Nystrand.

Kotimaisen ruoan kasvava kilpailukykyinen tuotanto varmistettava

  • Kotimaiseen alkutuotantoon pohjautuvan ruokaviennin määrätietoista kasvua pitää edistää, jotta ruoan kauppatase saadaan tasapainotettua. Volyymin kasvu on avainasemassa koko ketjun kilpailukyvyn turvaamisessa ja huoltovarmuuden säilyttämisessä. Ruokaketjun kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan mm. onnistunutta maatalous- ja markkinapolitiikkaa, kotimaisen kulutuksen vahvan aseman säilyttämistä sekä uusimman teknologian hyödyntämistä, toteaa Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

TKI-toimintaan tulee kiinnittää nyt eritysesti huomiota.

  • Haluamme, että hallitus nostaa yleisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osuuden bruttokansantuotteesta seuraavan vaalikauden aikana yli neljään prosenttiin. Julkisen rahoituksen osuuden tulisi olla tästä vähintään yksi prosentti, toteaa Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Håkan Nystrand, LUVA – Luonnonvarat ry, p. 040 761 5176

toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Agronomiliitto ry, p. 040 901 1640

toiminnanjohtaja Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, p. 041 458 0033

Agronomiliitto ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry ja LUVA – Luonnonvarat ry edustavat yhdessä 33.000 luonnonvara-alan toimijaa.

Takaisin