VALIKKO

Lehdistötiedote: Finnpulpin ympäristölupa hyvä uutinen Suomelle

 – Finnpulpin biotuotetehtaan ympäristölupa on askel eteenpäin Suomen biotalouden kasvussa ja hyvä uutinen sekä paikallisesti että koko Suomelle, myös metsäalan ammattilaisille, toteaa Metsäalan Asiantuntijoiden puheenjohtaja Håkan Nystrand.

– Hanke tuo Suomeen uutta vihreää taloutta ja uusia vihreitä työpaikkoja.

Korkeatasoinen metsien hoito ja harvennus ovat Nystrandin mukaan ratkaisevia avaintekijöitä metsäbiotalouden tulevaisuuden rakentamisessa.  Hän viittaa Luonnonvarakeskuksen raporttiin, jonka mukaan Suomen metsien vuosikasvun nostaminen jopa 150 miljoonaan kuutiometriin vuodessa on mahdollista. Se kuitenkin edellyttää hyvää metsien hoitoa.

– Aktiivisesti hoidetut ja kasvavat metsät toimivat parhaana hiilinieluna ja auttavat omalta osaltaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, Nystrand muistuttaa.

Finnpulpin biotuotetehdashanke helpottaa tilannetta ylitiheissä harvennusmetsissä, kun tulee uutta kysyntää havukuitupuulle.

Talousnäkökulmasta uutinen on monella tavalla myönteinen Itä-Suomen alueelle ja koko maalle. Tarvitsemme Suomeen näitä työpaikkoja, vientiä ja rahavirtoja. Tällä tavalla syntyy myös metsäasiantuntijoille ja alan ammattilaisille uusia työkaluja pitää maallemme tärkeä metsien hoito, alan osaaminen, monimuotoisuus ja käyttöaste korkealla tasolla pitkäjänteisesti.

Lisätietoja: Håkan Nystrand, 040 7615176

https://www.luke.fi/uutiset/metsien-kasvu-150-miljoonaa-kuutiometria-vuodessa-mahdollista/

Takaisin