VALIKKO

Lehdistötiedote: Metolle valittiin uusi puheenjohtaja

TIEDOTE 25.10.2018
Julkaisuvapaa klo 16.00

 

Metsäasiantuntijat saivat uuden puheenjohtajan

METON PUHEENJOHTAKSI VALITTIIN STEFAN BORGMAN

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valinnut tänään uuden puheenjohtajan metsäasiantuntijoille.

 

Puheenjohtajaksi valittiin metsätalousinsinööri Stefan Borgman. Hän toimii Mhy Eteläisen Metsäreviirin kehittämispäällikkönä, sekä SLC:n eli ruotsinkielisen MTK:n metsäasiamiehenä.

 

Metsäasiantuntijoiden puheenjohtajuus on keskeinen näköalapaikka metsäpolitiikassa ja metsäasiantuntijoiden edunvalvojana.

 

Uusi puheenjohtaja saa kokopäivätoimisesti johdettavakseen tehokkaan metsäasiantuntijoiden edunvalvontaorganisaation, joka on Suomen vanhimpien järjestöjen joukossa perustamisvuodellaan 1895.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Stefan Borgman, puh 040 15 888 15

————————————————————

 

PRESSMEDDELANDE 25.10.2018
Får publiceras kl.16.00

 

Skogsexperter fick en ny ordförande

 

TILL METOS ORDFÖRANDE VALDES STEFAN BORGMAN

 

METO – Skogsbranschens Experter rf:s representantskap valde idag ny ordförande för de finska skogsexperterna.

 

Till ordförande valdes skogsbruksingenjör Stefan Borgman. Han arbetar som utvecklingschef på SVF Södra skogsreviret och som skogsombudsman på SLC.

 

Ordförandskapet för skogsexperterna är en viktig utsiktsplats i skogspolitiken och som intressebevakare för skogsexperterna.

 

Den nya ordföranden får på heltid till uppgift att leda den effektiva skogsexperternas intressebevakningsorganisation, som är grundat 1895.

 

Tilläggsuppgifter:

ordförande Stefan Borgman, tfn 040 15 888 15

Takaisin