VALIKKO

Lehdistötiedote: Saisiko olla kuntalaisille monipuoliset, terveet ja virkistäytymiseen turvalliset kuntametsät?

Kuntametsien monipuolisuus tarjoaa jokaiselle jotain: on suojelua, virkistysreittejä sekä kunnalle rahaa ja työtä.

– Kouvolan kaupungin metsistä 500 hehtaaria on suojeltu tai luokiteltu arvometsäksi. Myös uusi 26 hehtaarin suojelualue on perusteilla, kertoo kaupungin metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen.

Koronapandemian myötä Kouvolan asukkaat löysivät lähimetsien virkistysmahdollisuudet moninkertaisesti.

– Metsien terveyshyödyt huomattiin hetkessä. Kaupungin strategiassa on nyt ”Kansanterveyttä metsästä” -hanke. Ja mikä upeaa, saimme Ely:n elvytysrahaa, jolla voimme kunnostaa virkistysreittejämme, Hokkanen kertoo.

Hoidetut metsät ovat terveitä

Kirjanpainajat tuhoavat metsää myös Kouvolassa.

– Metsiä hoitamalla ne pidetään hyvässä kunnossa, mikä torjuu tauteja ja tuholaisia. Terve metsä sitoo hiiltä. Alue on myös turvallinen virkistyskäyttöön, kertoo Hokkanen.

Suomalaiset liikkuvat tutkimusten mukaan mieluiten hoidetuissa metsissä, joissa on enemmän valoa ja maisemaa. Ja osa viihtyy ”peikkometsissä”.

– Kouvolan kaupunki saa metsänhakkuistaan vuosittain myös puunmyyntituloa, mikä on merkittävä summa. Metsiä me hoidamme peitteisesti jatkuvan kasvatuksen keinoin, kertoo Hokkanen.

Kirsi Hokkanen esiintyi torstaina 18.3.2021 LUVA – Luonnonvarat ry:n kuntavaaliseminaarissa, jossa keskusteltiin kunnallispäättäjien mahdollisuuksista vaikuttaa luonnonvara-alan asioihin.

 

Lisätietoja: Kouvolan metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p.020 615 7754 tai
pj Stefan Borgman, LUVA – Luonnonvarat ry ja METO – Metsäalan
Asiantuntijat ry, p. 040 1588 815

LUVA – Luonnonvarat ry on luonnonvara-alan kattojärjestö, jossa jäseninä ovat METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto), Agrologien Liitto ry sekä METO – Metsäalan Yrittäjät ry. Jäsenjärjestöissä on noin 10.000 jäsentä, jotka työskentelevät maa- ja metsätaloudessa, luonnonsuojelussa, vesi- ja tuulivoiman parissa ja monessa muussa luonnonvara-alan asiantuntijatehtävässä.

Kouvolan kaupungin metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen.

Takaisin