VALIKKO

Lehdistötiedote: Uudet metsäteollisuuden investoinnit tervetulleita

Lehdistötiedote 11.1.2019

 

Metsäasiantuntijoiden puheenjohtaja vierailee lauantaina Oulussa

UUDET INVESTOINNIT METSÄTEOLLISUUTEEN OVAT TERVETULLEITA

 

  • Metsien käyttö nousee vaaleissa varmasti esille. Toivon asiallista keskustelua, jossa argumentoidaan faktoihin perustaen. On poliitikkojen päätettävissä hoidetaanko Suomen metsiä niin, että maa säilyy hyvinvointivaltiona.

 

Näin sanoo Stefan Borgman, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n tuore puheenjohtaja. Meto huolehtii noin 7000 metsäasiantuntijan edunvalvonnasta, palkkauksesta ja työhyvinvoinnista.

 

  • Metsiä on käytetty Suomessa kestävästi ja erilaisia metsien käsittelyvaihtoehtoja on nykyisin riittävästi tarjolla. Hakkuutavan valinta on kiinni ajasta, paikasta ja metsänomistajasta. Työkalupakissa pitää olla kaikki menetelmät ja niitä on osattava käyttää. Edistämme metsien monipuolisuutta ja nuori kasvava metsä sitoo hiiltä paremmin kuin hoitamaton metsä, Borgman sanoo.

 

Alueellinen metsäasiantuntija Petri Törrönen Kempeleestä toteaa Pohjois-Pohjanmaan vahvaksi metsämaakunnaksi.

 

  • Täällä on ojitettu, hoidettu metsää ja rakennettu metsäautoteitä. Mutta metsätiet ovat tulleet siihen ikään, että niitä on parannettava. Puuston määrä on saatu nousuun ja meillä on nyt paljon kasvatusmetsiä parhaassa kasvuiässä. Uudet teollisuuden investoinnit alueelle ja ympäröiviin maakuntiin ovat tervetulleita. Kunhan puu saadaan metsistä liikkeelle, sitä riittää Suomen tehtaisiin, Petri Törrönen vakuuttaa.

 

Borgmanin mukaan metsäasiantuntijoiden työmäärät ovat kasvaneet paljon viime vuosina:

 

  • Kannatamme kestävää metsätaloutta. Kestävyyden yksi kulmakivi on sosiaalinen kestävyys, jonka tärkeänä osana on ihmisten jaksaminen, muistuttaa Borgman.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Stefan Borgman, puh 040 1588 815


METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin