VALIKKO

Lehdistötiedote: Vuoden Metsäopettaja on valittu

Vuoden Metsäopettaja on MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n vuosittain järjestämä valtakunnallinen kysely metsäalan opiskelijoille, jolla kartoitetaan ammattikorkeakoulujen opetuksen tasoa ja löydetään joukosta paras metsäopettaja. Metsäalan opiskelijat ovat valinneet Vuoden Metsäopettajan joka vuosi vuodesta 2016 alkaen.

Metsäalan opiskelijat jakavat kyselystä saatavan tiedon ammattikorkeakouluille, jotka voivat hyödyntää sitä opetuksen laadun kehittämisessä.

Tänä vuonna Vuoden Metsäopettaja-äänestys pidettiin 25.9.–9.10.

Vuoden Metsäopettajaksi on valittu Minna Tuominen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Metsäalan opiskelijat onnittelevat lämpimästi Tuomista valinnan johdosta.

Metsäalan opiskelijat julkistivat Vuoden Metsäopettajan 2023 METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsentilaisuudessa Helsingissä.

Lisätietoja:

MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
sihteeri@meol.fi, p.040 8429934

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 128-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsän- ja luonnonhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, johtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, opettajina, muissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Kuva: Vuoden Metsäopettaja Minna Tuominen Lapin ammattikorkeakoulusta (kuvaaja: MEOL)

Takaisin