VALIKKO

Lehdistötiedote: Puunhankintaan tarvitaan lisää väkeä

Puunhankintaan tarvitaan lisää väkeä

METSÄALAN ORGANISAATIOITA ON MADALLETTU LIIKAA

– Perinteisesti kaksi on lähtenyt eläkkeelle ja yksi on otettu taloon tilalle. Nyt raja on tullut vastaan.

Näin toteaa METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman. Hän on huolissaan metsäasiantuntijoiden jaksamisesta. Metsäala on aina ollut tehokas, mutta liiallinen tehostaminen on kääntynyt alalle haitaksi ja heikkoudeksi.

– Metsäasiantuntijat tekevät tunnollisina ylipitkää päivää, vaikka työmäärä ja vaadittu osaaminen on noussut koko ajan. Ohjeellinen viikkotyöaika on 40 tuntia, mikä ei riitä nykyisten työtehtävien hoitamiseen. Ylitöitä ei yleensä korvata, mikä tarkoittaa tuntipalkan alennusmyyntiä. Emme hyväksy työn halpuuttamista, sanoo Borgman.

Metsäasiantuntijoiden jaksaminen on koetuksella. On aika tarkastella alan johtamista.

– Työnantaja vastaa lain mukaan työturvallisuudesta. Siihen kuuluu oikein mitoitettu työ, joka ei kuormita liiaksi. Jos puunostajan ostotavoitteet on asetettu niin korkealle, ettei niitä ole edes mahdollista saavuttaa, niin miten tuetaan henkilön työhyvinvointia, kysyy Borgman.

Borgmanin mukaan ensimmäinen askel on palkata lisää väkeä. Metsäasiantuntijoista leijonanosa eläköityy tulevan kuuden vuoden aikana.

– Tulee myös tarkistaa metsäalan johtamisosaaminen ja sen laatu. Sekä selvittää esimiehelle annetut valtuudet ja todelliset vaikutusmahdollisuudet alaistensa työmäärään ja työhyvinvointiin.

– Metsäalalta vaaditaan laatua. Meidän metsäammattilaisten tulee tehdä työmme jatkossa aiempaa paremmin. Mutta meitä tulee myös olla jatkossa paljon nykyistä enemmän, päättää Borgman.

Lisätietoja: puheenjohtaja Stefan Borgman, puh 040 1588 815

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin