VALIKKO

Luonnonvara-alan koulutuksen ennakointiryhmä aloitti työnsä

Opetushallituksen Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä aloitti tänään toimintansa. Keskusjärjestö STTK:ta ryhmässä edustaa METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n Tiina Eklund.

Eri alojen ennakointiryhmät aloittavat toimintansa tämän vuoden aikana ja korvaavat aiemman koulutustoimikunta-järjestelmän. Meto toimi vuosien ajan Metsätalouden koulutustoimikunnan puheenjohtajana, missä ennakointiin tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista metsäopetusta antavissa ammatti-, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Uudessa ennakointiryhmässä käsitellään metsäalan koulutuksen lisäksi elintarvike-, puutarha-, maatalous- ja ympäristö-asioita.

Takaisin