VALIKKO

Luonnonvara-alat tarvitsevat riippumatonta tutkimustietoa

Luonnonvarakeskuksen uusi tilastollinen e-vuosikirja luonnonvaroista on myönteinen uudistus, kiittelee Luvan puheenjohtaja Håkan Nystrand. – Riippumaton tutkimustieto on menestyville luonnonvara-aloille erittäin tärkeää.

Luken Tilastopalvelut julkaisi uuden E-vuosikirjan, jossa on koottuna keskeiset tilastotiedot maataloudesta, metsäalalta sekä kala- ja riistataloudesta. E-kirja korvaa aiemmat erilliset painetut vuosikirjat. Lue tästä

Koko luonnonvarasektoria käsittelevä tietopaketti on Nystrandin mukaan nykyaikaa ja ennakoi vahvasti myös tulevaisuutta. Vuosikirjan moderni ulkonäkö ja selkeä sisältö houkuttelevat mahdollisesti myös uutta lukija- ja käyttäjäkuntaa.

– Uusiutuvat luonnonvarat kestävällä tavalla hoidettuina, jalostettuina ja monipuolisella tavalla hyödynnettyinä ovat ratkaisu moneen kysymykseen ympäristöstä talouteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. On erinomaista, että Suomen keskeiset tiedot löytyvät nyt yhdestä julkaisusta.

E-vuosikirjan taustalla on laajasti pitkäaikaista kovaa Luonnonvarakeskuksen tutkimusfaktaa.

– Me kaikki toimijat ja asiantuntijat luonnonvara-alalla olemme hyvin riippuvaisia Luken tutkimustiedoista. Tutkimukseen perustuva tieto ja pitkänajan tilastot antavat meille varmuutta tulevaisuuden suunnitteluun, Nystrand toteaa.

Monet perustilastot ovat täysin välttämättömiä strategisessa suunnittelussa, kuten esimerkiksi kasvu- ja jalostustilastot, metsäalalla hakkuu- ja ostotilastot tai vaikkapa työllisyystilastot.

– Suomen luonnonvara-alat, metsä- ja maatalous, riista-ala, vihreän ja sinisen talouden osaajat ja asiantuntijat tarvitsevat nykyisessä uudistuvassa tilanteessa entistä enemmän riippumatonta faktatietoa, Nystrand sanoo. – Uusi E-vuosikirja vastaa juuri siihen tarpeeseen.

– Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tällaisen monipuolisen ja selkeän tiedon tuottaminen, ja eritoten siihen vaadittavat taloudelliset resurssit,  turvataan Luonnonvarakeskuksessa myös jatkossa.

Lisätietoja: Luvan puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh 040 761 5176

LUVA – Luonnonvarat on luonnonvara-alalla toimivien asiantuntijoiden ja osaajien kattojärjestö. Luvan jäsenjärjestöissä on noin 12 000 jäsentä. He työskentelevät luonnonvara-alalla mm. suunnittelijoina, neuvojina, esimiehinä, opettajina, tutkijoina, erityisasiantuntijoina, luonnon-, ympäristönhoidon ja maatalouden, maataloushallinnon sekä maatalouskaupan ja liikelaitosten eri tehtävissä, erilaisissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös luonnonvara-alan opiskelijajärjestöt voivat olla Luvan jäseniä.

 

Takaisin