VALIKKO

LUVA – Luonnonvarat ry ja Union of European Foresters kritisoivat EU:n LULUCF-esitystä

Lehdistötiedote 8.9.2017 / Press Release 8th of September 2017

LUVA – Luonnonvarat ry ja sen jäsenjärjestöt METO – Metsäalan Asiantuntijat ja Agrologien Liitto sekä metsäasiantuntijoiden eurooppalainen järjestö Union of European Foresters UEF kritisoivat Euroopan Unionin LULUCF-esitystä, jonka mukaan Suomen hiilidioksidipäästötaso sidottaisiin menneeseen metsänhakkuutasoon:

  • Esitetty säätelytapa aiheuttaisi tilanteen, missä tukisimme fossiili-peräisten ja ei-uusiutuvien tuotteiden käyttöä – sen sijaan, että taistelisimme hiilinielujen puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan.

Lehdistötiedote avautuu  tästä linkistä.

Takaisin