VALIKKO

Luvian Saha Oy ja Meto allekirjoittivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Luvian Saha Oy ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden metsätoimihenkilöitä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 24.11.2022. Hallinnot ovat hyväksyneet yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja työehtosopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin.

Yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu nykyisen työehtosopimuksen pohjalta, jota on uudistettu ja nykyaikaistettu henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmista. Keskeiset työsuhteen ehdot ovat säilyneet muuttumattomina. Sopimusta kehitetään henkilöstön kanssa vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Voimassa olevan työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan kaikilta osin 31.12.2022 saakka. Yrityskohtainen sopimus astuu voimaan 1.1.2023. Sopimuksessa sovitut palkankorotukset noudattavat Luvian Saha Oy:ssä aikaisemmin tehtyjä palkkaratkaisuja.

LUVIAN SAHA OY                      METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY

 

Lisätietoja:

Markku Varis, neuvottelupäällikkö, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
puh. 044 7616 446, markku.varis@metsaasiantuntijat.fi

Takaisin