VALIKKO

MEP Petri Sarvamaan metsäterveiset

Eurooppalaisille metsäasiantuntijoille (Union of European Foresters) pidettiin perjantaina 10.6. seminaari, jonka aiheena oli ”The Four Pillars of Sustainable Forestry – Economic and Social Pillars in Focus” eli ”Kestävän metsätalouden neljä eri pilaria – talous ja sosiaalinen pilari keskiössä”.

Seminaarin alkuun kuultiin MEP Petri Sarvamaan metsäaiheiset terveiset (englanniksi). Voit katsoa videotervehdyksen Meton YouTube-kanavalta ”Metsäalan Asiantuntijat” tästä.

Environmental issues are strongly on the Commission’s agenda and therefore during the past three years, general interest and pressure towards forests have only kept increasing. From my perspective, especially environmental dimensions have become somewhat overemphasized in general forest conversations. There are narratives that seem to highlight that economic use of forests inevitably lead to environmental and social benefit losses, although this is not the case.”, said Sarvamaa.

Suomennettuna:

Ympäristönäkökohdat ovat vahvasti (EU) komission asialistalla ja viimeisten kolmen vuoden aikana yleinen kiinnostus ja paine metsiä kohtaan on vain kasvanut. Omasta näkökulmastani erityisesti ympäristöulottuvuus on hieman ylikorostunut metsäkeskusteluissa. On tarinoita, jotka näyttävät korostavan, että metsien taloudellinen käyttö johtaa vääjäämättä ympäristö- ja sosiaalisten hyötyjen menetykseen, vaikka näin ei olekaan.”, sanoi Sarvamaa.

Seminaarin muut puheenvuorot

Suomalaisesta kestävästä metsienhoidosta olivat kertomassa MMM:n metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen otsikolla ”Role of the forest sector in the Finnish society”, Metsähallituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala kertoi Metsähallituksesta organisaationa sekä Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi puhui otsikolla ”Forest-based industry: sustainable solution to global challenges”.

Eurooppalaisten metsäasiantuntijoiden kokousta tukivat:

Takaisin