VALIKKO

Meto MMM:n metsätalouden kannustejärjestelmä-työryhmään

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän laatimaan esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:stä työryhmän jäseneksi on nimitetty neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho. Muut työryhmään kutsutut organisaatiot ovat Suomen metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, MTK, Koneyrittäjät, Sahateollisuus, Metsäteollisuus ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Nykyinen kestävän metsätalouden tukijärjestelmä on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Tukipäätöksistä johtuvia menoja voidaan maksaa aina vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, p. 0400 – 636 261, erkki.etelaaho@luva.fi

Takaisin