VALIKKO

Meto vaatii pikaista Kemera-remonttia

Tiedote  METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Maa- ja metsätalousministeriö päätti eilen, että Kemeraan perustuvan tuen myöntäminen keskeytetään osittain loppuvuoden ajaksi. Keskeytys koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea.

Metsäalan asiantuntijat vaativat, että Kemera-tuen myöntövaltuuksia koskeva ongelma on ratkaistava nopeasti. Muutoin kuluva vuosi on Suomelle metsänhoidollisesti todella synkkä, arvioi Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand.

Tämä kriisi on nyt ratkaistava valtion lisätalousarviolla ja osana työllisyyden hoitoa. Tuottavan työn metsissä on jatkuttava myös loppuvuonna, sanoo Nystrand.

Metsäasiantuntijoiden mukaan Kemera-järjestelmä vaatii pikaista remonttia.

– Suomen nuorten metsien hoitotöiden velka lähentelee jo miljoona hehtaaria, muistuttaa Nystrand. – Emme voi jatkaa näin. Pian hoitorästit näkyvät sekä metsien kasvussa että taloudellisessa arvossa.

Metsäasiantuntijoiden mukaan ministeriön päätös on selvässä ristiriidassa Suomen hallituksen biotalouslinjausten kanssa. Puun kysyntä on kasvamassa. Suomella ei ole varaa jättää miljoonaa metsähehtaaria hoitamatta ja metsiä riukuuntumaan.

– Kemeran kehittämistyö on nyt aloitettava määrätietoisesti ja nopeasti, sanoo Nystrand.

-Tarvitsemme uuden, tehokkaan ja selkeän kannustinjärjestelmän ennen kuin nykyinen Kemera-kausi loppuu. Muuten koko Suomelle tärkeät metsänhoito- ja perusparannustyöt jäävät tekemättä. Nämä ovat suuria kansantaloudellisia ja myös vakavia työllisyyskysymyksiä.

Nystrand edellyttää, että uuden kannustinjärjestelmän rakentamisessa käytännön toimijat otetaan jo heti alkuvaiheessa aktiivisesti mukaan.

– Metsien hoidon taso on turvattava tehokkailla kannustimilla ja riittävillä resursseilla! Nyt ei seminaarien järjestäminen riitä, vaan ministeriön ja hallituksen pitää aloittaa pikaisesti käytännön Kemera-remontti yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh. 040 761 5176

Takaisin