VALIKKO

METO Yrittäjät: Teenkö itse vai teetänkö myrskypuut?

Moottorisahan voi ostaa kaupasta ja jokainen suomalainen osaa kaataa puun. Tuulen kaatamat puut ovat jo valmiiksi nurin, joten vaikein homma on jo tehty. Miksi siis teettää hommaa ammattilaisilla? Ne ovat niin kalliitakin.

”Tilastojen mukaan naisille tapahtuu vähemmän vakavia onnettomuuksia myrskypuiden teossa. Kannattaakin laittaa nainen asialle.” Tosiasiassa taitaa naisilta puuttua ylenmääräinen usko omiin kykyihin metsätöissä ja he teettävät työn ammattilaisilla – joko miehillä tai naisilla.

Myrskytuhojen raivaus metsissä ja pihoissa on erittäin vaarallista ja ammattitaitoa vaativaa työtä

Siksi miestyönä tehtäessä toimitaan aina pareittain. Silloin on tärkeää säilyttää riittävä turvaetäisyys ja säännöllinen yhteydenpito. Näin taataan turvallinen työskentely ja tarvittaessa nopea avun saanti ongelmatilanteessa. Metsänomistajat menevät yleensä yksin tekemään tuulikaatoja. Tällöin ongelman sattuessa avun saaminen ja avuntarvitsijan löytäminen on vaikeaa. Suurin osa vakavista onnettomuuksista tapahtuu juuri noissa olosuhteissa.

Metsässä tuulikaadot pyritään raivaamaan hakkuukoneella. Silloinkin järeissä puustoissa käytetään metsuria irrottamaan tyvet juurakoista. Kuusikoissa puun kaatuessa tyvi nousee korkealle ja samalla roiskahtaa maata rungon päälle. Metsurin on helppo poistaa hiekat rungolta ennen sahausta. Männiköissä puut kaatuvat usein matalalta, jolloin runko jää maata vasten ja joskus jopa painuu osittain maahan. Motolla on mahdotonta silloin tehdä katkaisusahausta.

Myrskytuhon jälkeen puut ovat metsässä usein sekaisin ja lomittain. Tällöin on vaikeaa selvittää mistä työ kannattaa aloittaa turvallisimmin. Ammattilainen osaa arvioida, kuinka tilanne hoidetaan turvallisesti ja vältytään lisävahingoilta.

Lisäjännitystä myrskypuiden tekoon tuovat konkelot ja jännityksessä olevat puut. Konkelo on vaarallinen sekä laukaistessa että laukaisemattomana. Harkinta ja kokemus ovat tärkeimmät työkalut, kun myrskypuita raivataan. Niiden lisäksi ammattilaisella on aina riittävät ja ehjät varusteet työmaalle tullessaan.

Pihapuita raivatessa on yleensä tarve estää lisävahingot. Talon päälle tai sitä kohti kallellaan olevat puut vaativat hyvän suunnitelman sekä usein erikoisvälineitä ja -taitoja. Ilmakaapeleita on nykyisin vähemmän kuin ennen, mutta ammattilainen tunnistaa niistä aiheutuvan vaaran.

Nopein tapa saada ammattilainen apuun on ottaa yhteyttä metsäpalveluyrittäjään.

Ammattilaiset löydät METO Yrittäjien yritysluettelosta.

 

Kirjoittaja: Aapo Palonen
www.metoyrittajat.fi

Takaisin