VALIKKO

Metolle neuvottelutulos Yksityismetsätalouden Työnantajien ja Suomen riistakeskuksen kanssa

Tiedote. Julkaistu: 30.05.2016 klo 16:07

METO – Metsäalan Asiantuntijat pääsivät maanantaina 30.5.2016 kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen metsänhoitoyhdistysten työnantajia edustavan Yksityismetsätalouden Työnantajien että Suomen riistakeskuksen kanssa. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan molemmilla 1.2.2017 ja päättyvät 31.1.2018.

Molemmissa sopimuksissa paikallisen sopimisen mahdollisuus korostuu.

Metsänhoitoyhdistysten sopimuksessa sopijaosapuolet suosittelevat, että työajan pidennys toteutetaan kolmena arkipyhän jälkeisenä lauantaina tai muuten paikallisesti sovittavalla tavalla.

Riistakeskuksen neuvottelutuloksessa vuosityöaikaa pidennetään ensisijaisesti sopimalla paikallisesti yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Sopijapuolina ovat luottamusmies ja työnantaja.

Mikäli työmarkkinajärjestöt toteavat kesäkuun alussa, ettei kilpailukykysopimusta synny, sopimus Meton ja sopimusosapuolten välillä raukeaa.

Lisätietoja:

METO/YT tuloksesta neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, p. 0400 636 261

METO/Suomen riistakeskus neuvottelupäällikkö Markku Varis, p. 044 7616 446.

 

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 8 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Meto on luonnonvara-alan asiantuntijoiden LUVA – Luonnonvarat ry:n jäsenjärjestö.

Takaisin