VALIKKO

Metolle paikka OKM:n Osaamisen ennakointifoorumiin

OKM:n päätti viime elokuussa, että uusi Osaamisen ennakointifoorumi käynnistetään 1.1.2017 alkaen ja tämä uusi koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta edistävä elin korvaa pitkään voimassaolleen koulutustoimikuntajärjestelmän. Eri alojen koulutustoimikuntia oli kaikkiaan 26 ja Meto toimi pitkään Metsätalouden koulutustoimikunnan puheenjohtajana.

OKM:n päätöksen pohjalta Opetushallitus on nyt nimennyt yhdeksän osaamisen ennakointiryhmää. Meto on saanut varsinaisen jäsenen paikan ”Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö” -ennakointiryhmässä. Metoa ja koko STTK:laista asiantuntijaryhmää edustaa yhteyspäällikkö Tiina Eklund. Puheenjohtajana toimii Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Uuden ennakointiryhmän tehtävänä on mm. osallistua koulutuksen laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin, tunnistaa uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutusta koulutuksen kehittämiseen.

Takaisin