VALIKKO

Meton asiamiesten työnä on tukea ja auttaa oikeusprosesseissa

Meton asiamies Erkki Eteläaho siirtyi koronapandemian myötä etätyöhön kotiinsa Hämeenkyröön. Tavallisesti hän tekee työviikon Helsingissä ja on kotipuolessa viikonloppuisin.

Ennen Metoa Erkki toimi metsänhoitoyhdistyssektorilla vuodesta 1985 alkaen. Välillä toiminnanjohtajana ja fuusioiden myötä viimeisin pesti oli MHY Pirkanmaan asiakkuuspäällikkö.

Lomautusta koskevat yhteydenotot lisääntyneet

– Saan päivittäin puheluita ja sähköpostia jäseniltä. Päämääränäni on vastata jäsenelle mahdollisimman pikaisesti, mutta viimeistään silloin, kun vapaudun kokouksesta. Osa asioista vaatii enemmän selvittelyä ja taustoja pitää tarkistaa, kertoo Erkki.

– Viime aikoina olen neuvonut jäseniä useimmiten siinä, miten toimia työttömyys tai lomautustilanteessa. Lomautusta koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet korona-aikana.

Hän on viime päivinä opastanut myös yhdys- ja luottamusmiehiä, jotta he voivat paremmin auttaa jäseniä työpaikoilla. Kysymykset ovat koskeneet mm. yt-neuvotteluja, työsopimuksen koeaikaa sekä on selvitelty työpaikalla tapahtunutta tapaturmaa. Myös VAPO-METO -sopimusneuvottelu on työllistänyt. Kyse on vapaa-ajalla varallaolon korvaussopimuksesta.

– VAPO:n neuvottelukunnassa neuvottelemme jäsenten puolesta. Toinen neuvotteluosapuoli on VAPO:n HR-edustajat. Varallaolosta puhutaan esimerkiksi, kun turvesuolla leimahtaa ja tarvitaan nopeasti väkeä apuun, hän kertoo.

Oikeudenkäynnit ovat pitkiä prosesseja

– Käräjäoikeuksiin valmisteltavat asiat vievät aikaa, sillä pohjatyö pitää tehdä hyvin. Viime ja tällä viikolla on ollut Teams-kokouksia, missä jäsenen lisäksi mukana on työoikeusjuristimme Jarkko Pehkonen. Valmistelemme käräjäoikeudelle vastineen ja aikanaan tulee oikeuskäsittely. Prosessit ovat pitkiä ja yleensä asian käsittelyyn voi varata vuoden. Mutta välillä menee pidempään, Erkki toteaa.

– Työoikeusjuristin läsnäolo käräjäoikeuteen vietävissä asioissa on ehdoton, sillä tapauksissa ollaan syvällä juridiikan perusteissa ja yksityiskohdissa.

Viime vuonna hänellä oli kolme ratkennutta oikeudenkäyntitapausta, jotka kaikki päättyivät jäsenen hyväksi.

– Oli erimielisyys palkkasaatavasta ja kaksi liito-orava-tapausta. Liito-orava-tapaukset olivat vapauttavia ja palkkasaatavaoikeudenkäynnissä jäsen sai suurimman osan siitä, mitä vaadimme maksettavaksi, kertoo Erkki.

Hänen mukaansa oikeusprosessi koettelee aina ihmistä, on sitten syytettynä tai vaatimassa.

– Meidän Meton asiamiesten työnä on tukea ja auttaa prosessin aikana. Vapauttava päätös on aina suuri helpotus jäsenelle.

– Kun oikeutta lähtee hakemaan oikeusvaltiossa, tulee valmistautua hyvin. Muista kerätä kaikki todisteet talteen, koska ne ovat avainasemassa oikeudenkäynnissä. Myös vastapuoli pyrkii todistamaan omaa näkemystään oikeaksi. Lopulta tuomio perustuu yhden ihmisen, tuomarin, todisteiden pohjalta langettamaan ratkaisuun, summaa Erkki.

Metsäasiantuntijoiden edustajana metsäsertifioinneissa

Lisäksi Erkki toimii Meton edustajana kahdessa metsäsertifiointijärjestelmässä, PEFC ja FSC.

– Standardiluonnokset työllistävät juuri nyt molemmissa järjestelmissä. Päämääränämme Metossa on, että kriteerit olisivat käytännöntoimijoille mahdollisimman järkeviä toteuttaa. Nämä ovat pitkiä prosesseja. FSC:tä on neuvoteltu kohta kolme vuotta ja PEFC alkoi viime vuoden kesäkuussa, kertoo Erkki.

Metoa metsäsertifiointijärjestelmissä kiinnostavat työelämän asiat, kuten työntekijöiden ja työnantajan velvoitteet. Mutta myös suojavyöhykkeiden leveydet ja säästöpuumäärät.

–  Kummassakin kriteeristössä avataan sitä, miten työnantajan tulee huolehtia työtekijän osaamisesta, jaksamisesta sekä mitä noudattaa työsuhteen ehdoissa. Kriteereissä mennään tarkemmalle kuin lakitasolle. Kriteerin mukaista ”pidetään huolta työntekijän osaamisesta ja se pitää dokumentoida” ei ole sanottu työsuojelulaissa.

– Paljon keskusteluttavat myös vastuukysymykset, kun erilaisia töitä ketjutetaan kentällä. Jos on viisi toimijaa ketjussa, niin mikä on päätoimijan vastuu ja mikä on viidennen toimijan vastuulla. Metossa ajamme niitä asioita, jotka koskettavat jäsenten työsuhdetta tai työtä, Erkki toteaa.


Vapaa-ajalla Erkki Eteläaho hoitaa metsää, metsästää ja räjäyttää kiviä. Taustalla oman louhinnan tulosta: nalli ja 280 grammaa dynamiittia on napsahtanut ja kivi antanut tietä.

 

 

Teksti: Tiina Eklund 13.5.2020 klo 10.05

 

Takaisin