VALIKKO

Meton Håkan Nystrand: Biotalouden menestys vaatii lisää henkilöresursseja

Lehdistötiedote

Ääneskosken tehtaan rakentaminen ja muut jo toteutuneet tehdasinvestoinnit sekä suunnitelmat uusiin biotuotetehtaisiin, kuten Kemijärvi, Kuopio ja Kemi, ovat vahva osoitus luottamuksesta Suomen runsaisiin metsävaroihin ja niiden kestävään käyttöön. Samalla on muistettava, että myös riittävät henkilöresurssit ovat keskeinen osa kestävää metsätaloutta.

– Suomessa on viimein herätty siihen, että meillä on metsissä runsaasti hakkuupotentiaalia, toteaa puheenjohtaja Håkan Nystrand Metsäalan Asiantuntijat ry:stä.

– Meillä ja maailmalla puhutaan tänä päivänä kestävyydestä, uusiutuvuudesta, hiilinielusta, biomateriaaleista ja kierrätettävyydestä. Olemme luonnonvara-aloilla juuri nyt oikeassa paikassa oikeaan aikaan, hän sanoo.

Nystrand muistuttaa, että metsät ovat olleet meillä jo kymmeniä vuosia vajaakäytössä. Metsien kasvu on noussut vuosi vuodelta, mutta puun tarve ja kysyntä eivät ole kasvaneet samassa tahdissa. Vuosittainen hakkuumarginaali on valtava, noin 20 miljoonaa kuutiometriä.  Lisänä vielä neljänkymmenen vuoden aikana säästynyt puu, joka on pääosin elossa ja pystyssä metsissämme.

– Meillä on tehtaan porttien ulkopuolella periaatteessa hyvät valmiudet kohdata haasteet, jotka liittyvät puun käyttöön ja suunniteltuihin investointeihin, sanoo Nystrand.

Myös metsäalan resursseissa on Nystrandin mukaan näkynyt myönteistä kehitystä.  Maaliskuussa Luonnonvarakeskuksen tilastojen ja metsäteollisuuden mukaan metsissä ja maanteillä liikkui 2030 hakkuukonetta, 2120 metsätraktoria ja 1500 puutavara-autoa. Kalustomäärä on noussut vuodessa 10-15 prosenttia. Myös koneen kuljettajien määrä on lisääntynyt samassa suhteessa ja oli maaliskuussa 6200 henkilöä.  Lukuihin pitää vielä lisätä metsänhoitoyhdistysten koneet ja kuljettajat.

– Huolestuttavaa tilanteessa on kuitenkin se, että niiden metsäasiantuntijoiden kohdalla, jotka johtavat, ohjaavat ja vastaavat käytännön työstä ja puun liikkumisesta metsissä sekä palvelevat asiakkaita, ei henkilöresursseja ole lisätty. Vaikka puun kysynnän vahvistuminen on ilahduttava asia, muutos ei ole pitkäjänteisesti kestävää, jos ihmisiä ei ole riittävästi tekemään lisääntyvää ja entistä haasteellisempaa työtä, Nystrand muistuttaa.

– Tämä näkyy jo nyt meillä ihmisten sairasteluna, erilaisena oireiluna ja työuupumuksena. Myös vakavampiakin tilanteita tulee vastaan.

– Biotalouden ja alan kestävyyteen kuuluvat metsät ja koneet. Mutta siihen sisältyvät myös ihmiset, heidän työhyvinvointinsa ja jaksaminen. Meillä ei ole varaa eikä oikeutta unohtaa sitä.

Lisätietoja: Håkan Nystrand, puh, 040 761 5176

 Håkan Nystrand on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n ja LUVA – Luonnonvarat ry:n puheenjohtaja. Hän puhui perjantaina Kuopiossa SUOMI 100 – vuotta puun istutustapahtumassa, jonka järjestäjinä ovat METO Pohjois-Savo ry ja Kuopion kaupunki

 

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. MEOL on Meton opiskelijayhdistys. Meto, ja Metsäalan Yrittäjät ovat LUVA – Luonnonvarat ry:n jäsenjärjestöjä

Takaisin