VALIKKO

Meton hallitus kantaa vastuuta antamalla neuvottelukunnille valtuudet sopia määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksiin

Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut taloudelliseen kriisiin, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 18.3.2020 tekemässään esityksessä maan hallitukselle yt-lain lomautusta koskevien vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentämisestä 5 päivään ja työsopimuslain lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 5 päivään sekä takaisinottovelvollisuuden pidentämisestä 9 kuukauteen.

Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että näistä asioista sovitaan yksityisellä sektorilla alakohtaisten työehtosopimusosapuolten kesken siten, että ne sovitaan lisäpöytäkirjalla työehtosopimuksiin.

Meton hallitus on tänään kokouksessaan päättänyt nopeuttaa lakimuutoksen voimaantuloa TES-sopimuksissaan. Tällä toiminnalla Meton hallitus haluaa kantaa vastuunsa Suomessa vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Toimi näin, jos Sinut lomautetaan

Kun Sinut lomautetaan, ota heti yhteyttä TE-palveluihin: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html

Kun Sinut lomautetaan, mitä todistuksia tarvitset TE-palveluille: https://www.jytk.fi/etuudet/Sivut/Kuinka-toimia,-jos-sinut-lomautetaan.aspx

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi tehdään sähköisesti pankkitunnusten avulla viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Fyysistä vierailua viranomaisilla tulee välttää nykyisessä pandemiatilanteessa.

Seuraa TE-palveluiden ja JYTK-työttömyyskassan sivuja

Myös lomautusta seuraava viiden (5) päivän karenssi on poistumassa lähiaikoina, sillä lakiesitys hyväksyttäneen tulevan kahden viikon aikana. Tietoa karenssin poistumisesta ei löydy viranomaisten sivuilta, ennen kuin lakimuutos on hyväksytty.

Seuraa näitä sivuja säännöllisesti, saat päivitettyä tietoa lomautukseen liittyvistä asioista:

TE-palvelut: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/

JYTK-työttömyyskassa: https://www.jytk.fi/Sivut/default.aspx

Takaisin