VALIKKO

Lehdistötiedote: Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä metsäasiantuntijoille: Metsäala on ratkaisujen ala sekä nyt että tulevaisuudessa

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) sopimusalojen kokouksessa kuultiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän puhe, jossa hän otti kantaa metsien tärkeydestä Suomelle.

– Metsät ja niiden kestävä hyödyntäminen ovat Suomen hyvinvoinnin vahva perusta. EU:n uusi metsästrategia on siksi Suomelle tärkeä – kenties tärkeämpi kuin millekään muulle EU:n jäsenmaalle. Suomelle on ehdottoman tärkeää pitää metsäasiat omissa kansallisissa käsissä, totesi ministeri Leppä puheessaan.

Sopimusalojen kokouksessa puhunut STTK:n puheenjohtaja Antti Palola näkee työnantajapuolen asenteen muuttuneen viime aikoina:

– Näihin aikoihin asti ay-liike on yhdessä työnantajapuolen kanssa sopinut työn hinnasta ja muista työn tekemisen ehdoista. Työnantajapuoli haluaa nyt luopua tästä ja sen perimmäinen tarkoitus näyttää olevankin romuttaa yhteiskuntaan vakautta ja ennakoivuutta tuonut neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä, luopua yleissitovuudesta ja vahvistaa työnantajien direktio-oikeutta – siis lisätä isäntävaltaa. Puheet ovat kauniita, mutta olemme aikamatkalla työelämän menneisyyteen, sanoi puheenjohtaja Palola.

TYÖEHDOISTA SOVITAAN JATKOSSAKIN YHDESSÄ

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) sopimusalojenkokous on paraikaa koolla Jyväskylässä. Kokoukseen osallistuu noin 100 metsäalan asiantuntijaa, jotka edustavat kymmentä Meton eri työehtosopimusalaa.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n hallitus muistuttaa, että neuvottelukulttuuri rakentuu aina molemminpuoliselle luottamukselle ja toimivalle osapuolien yhteistyölle.

Meton hallitus korostaa luottamus- tai yhdysmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen aseman säilymisen tärkeyttä. Paikallinen sopiminen vaatii heiltä entistä suurempaa roolia, kun jäsenten työsuhde-ehdoista neuvotellaan. Henkilöstön edustajien osaamista erityisesti paikalliseen sopimiseen tulee kehittää. Meto kantaa vastuuta kouluttamalla luottamushenkilöitä työsuhdeasioiden osaamisessa.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n hallitus näkee, että ay-jäsenmaksuperintä tulee säilyttää jatkossakin työnantajilla.

– Jäsenmaksuperintä on alun perin lähtöisin työnantajilta, jolla he halusivat edistää työrauhaa työmarkkinoilla. Näemme toimintatavan luontevaksi jatkossakin työrauhan säilyttämiseksi, Meton hallitus toteaa.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman kertoo, että Meto on sopijaosapuolena tulevissa neuvotteluissa.

– Tavoitteet määrittelee jäsenkunta ja jokaisella työssäkäyvällä metolaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitkä asiat nousevat käsiteltäväksi neuvottelupöytiin.

– Tässä vaiheessa on kaikkein tärkeintä, ettei yksikään jäsen sovi omin päin työsuhteensa ehtoja, muistuttaa Meton puheenjohtaja Stefan Borgman.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Stefan Borgman

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p.040 1588 815, stefan.borgman@metsaasiantuntijat.fi

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 126-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin