VALIKKO

Meton lehdistötiedote: Metsäkeskukseen toimintakyky on turvattava

Suomen metsäkeskus on ilmoittanut tänään 3.10. alkavista muutosneuvotteluista, jotka saattavat johtaa lomautuksiin ja jopa 80 henkilön irtisanomiseen.

Metsäkeskus on keskeinen toimija Suomen metsäelinkeinojen edistämisessä ja puunhuollon turvaamisessa. Sen tehtävänä on käsitellä metsänkäyttöilmoitukset ja myöntää rahoitus mm. nuoren metsän hoitotöihin ja tieinvestointeihin. Valtion talousarvioesitys johtaa miljoonien eurojen säästötavoitteeseen Metsäkeskuksessa vuonna 2024.

– Olemme jo useana vuonna rahoittaneet omasta taseesta toimintaamme. Meillä on mm. 400 000 euron lisätarve uuden Metka-lain käsittelyyn tarvittavan Sampo-tietojärjestelmän kehittämiseen, kertoo Metsäkeskuksen pääluottamusmies Jyrki Vuorenmaa.

Metsäkeskuksella on tällä hetkellä 2-3 kuukauden edestä Kemera-hakemuksia jonossa henkilöstövajauksen vuoksi. Kemera-laki päättyy vuoden vaihteessa, joten kaikki syyskuun loppuun mennessä tulevat hakemukset on käsiteltävä vuoden loppuun mennessä.

– Tavoitteena on, että Sampo saadaan toimimaan vaiheittain maalis-kesäkuun aikana. On väärin, että joudumme muutosneuvotteluihin kesken laki- ja järjestelmämuutosten, toteaa Vuorenmaa.

Metsäasiantuntijoiden järjestö näkee tilanteen täysin kestämättömäksi.

– Valtion tulo- ja menoarviossa on huomioitava Suomen metsäkeskuksen määrärahatarpeet. Viime aikoina nuoren metsän hoidon rästejä on saatu purettua metsässä. Maksatuksen viivästyminen on paha isku, joka vaikuttaa tekemiseen metsissä, sanoo metsäasiantuntijoiden järjestön puheenjohtaja Stefan Borgman.

– Metsäkeskuksen viranomaistoiminta, neuvonta- ja hanketyö vaativat pitkäjänteistä sitoutumista, muistuttaa Borgman.

Lisätietoja:

Stefan Borgman, puheenjohtaja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
stefan.borgman@luva.fi, puh. 040 158 8815

Jyrki Vuorenmaa, pääluottamusmies Suomen metsäkeskus
jyrki.vuorenmaa@metsakeskus.fi, puh. 040 525 3206

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 128-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsän- ja luonnonhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, johtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, opettajina, muissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin