VALIKKO

Meton lehdistötiedote: Tulossa rajua ukonilmaa ja kovaa tuulta – Muista työturvallisuus myrskytuhotyömailla

JULKAISUVAPAA

 

Rajua ukonilmaa ja kovaa tuulta ennustetaan koko Suomeen:

MUISTA TYÖTURVALLISUUS MYRSKYTUHOTYÖMAILLA

Ilmatieteen laitos ennustaa ensi viikon maanantaille ja tiistaille 7.–8.8. rajua ukonilmaa ja kovaa tuulta koko Suomeen.

Viimeaikaiset runsaat sateet ovat pehmittäneet maat monin paikoin, jolloin puut kaatuvat helpommin kovalla tuulella. Metsien myrskytuhoriski on noussut.

Myrskytuhojen raivaus on metsätöistä vaarallisimpia. Sähkölinjojen ja teiden raivaustyössä sekä myrskymetsien puunkorjuussa tulee noudattaa äärimmäistä turvallisuutta. Luokille tai toistensa päälle kaatuneissa puissa on usein jännitteitä, ja sahattaessa puu voi liikkua nopeasti ennalta-arvaamattomaan suuntaan. Vaurioituneet sähkölinjat voivat johtaa sähköä maastoon. Pystyyn jääneet puut voivat olla vaurioituneita ja kaatua puunkorjuuta ja raivaustyötä tekevien päälle. Myrskypuiden korjuu tulisi mahdollisuuksien mukaan aina toteuttaa koneellisesti.

Kun töitä tehdään poikkeuksellisissa oloissa, on erityisen tärkeää huolehtia turvallisuudesta. Yksintyöskentelyä myrskytuhoalueilla tulee välttää.

Myrskytuhot edellyttävät hyvää töiden suunnittelua ja toteutusta. Tutustu seuraaviin materiaaleihin:

Työturvallisuuskeskuksen videot:

Myrskytuhojen raivaus moottorisahalla
Myrskytuhojen raivaus – Turvallinen työskentely sähkölinjojen läheisyydessä

Asetus puunkorjuun työturvallisuudesta (749/2001) ohjeistaa mm. työpaikan haltijan yleiset velvollisuudet, yhteydenpidon järjestämisen, turvaetäisyydet, riittävän ammattitaidon varmistamisen ja konkelon purkamisen.

Lisätietoja:

Ari Teittinen, neuvottelupäällikkö, työturvallisuusvastaava METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
ari.teittinen@metsaasiantuntijat.fi, puh. +358 400 754 256

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 128-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsän- ja luonnonhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, johtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, opettajina, muissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin