VALIKKO

Meton liittokokouksen julkilausuma: Metsäala on vahvassa kasvussa – mutta jaksavatko työntekijät?

METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY LIITTOKOKOUS

JULKILAUSUMA

26.10.2017

Henkilöstön hyvinvointi keskiöön

METSÄALA ON VAHVASSA KASVUSSA – MUTTA JAKSAVATKO TYÖNTEKIJÄT?

Metsäyhtiöt ovat jo vuosia tehneet huipputulosta ja metsäalan tulevaisuuden näkymät ovat loistavat. Tuloksen taustalla ovat ahkerat ja osaavat metsäalan asiantuntijat, joiden työtahti on kiristetty äärimmilleen. Puun kysyntä on kasvussa, mikä luo lisää vaateita asiantuntijoille. METO – Metsäalan Asiantuntijat ry näkee, että viimeistään nyt on aika huolehtia metsäasiantuntijoiden jaksamisesta. Ennen kuin alan imago alkaa kärsiä.

Ylipitkät työpäivät ovat arkea metsäalan asiantuntijoille. Heille asetettuja työtavoitteita ei voi saavuttaa 40 tunnin työviikolla. Työ täyttää päivän, vapaa-aika vähenee ja perhe-elämä kärsii. Ihmiset väsyvät annetun liiallisen taakan alla ja seuraamukset ovat usein hyvin traagisia.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry haastaa työnantajat korjaamaan tilanteen. Henkilöstöjohtamisen tulee olla pitkäjänteistä, oikeudenmukaista ja tasapuolista. Metsäasiantuntijoiden henkilökohtaiset työtavoitteet on mitoitettava työaika huomioiden ja asiantuntijoita on vihdoin palkattava lisää.

Työnantajaansa sitoutuneet ja ammattitaitoiset metsäasiantuntijat ovat voimavara koko metsäalalle. Järkevä työmäärä antaisi asiantuntijoille mahdollisuuden tehdä tärkeätä työtään ja palvella hyvin asiakkaitaan – aikaa ja intoa puhua aidosti upean metsäalan puolesta.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh. 040 – 7615 176

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin